Академія адвокатури України

Академія адвокатури України — вищий навчальний заклад України, IV рівня акредитації, розташований у Києві, здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636100 від 10 березня 2015 року. Академія заснована у 1995 році. Мета академії — підготовка кадрів для адвокатури, підвищення кваліфікації адвокатів та розробка наукових проблем адвокатської діяльності.

Академія адвокатури України протягом вісімнадцяти років реалізує різноманітні програми практичного навчання із застосуванням інноваційних технологій. Про їх результативність свідчить високий рейтинг вузу, медалі міжнародних виставок, визнання диплому Академії за кордоном. Готуючи конкурентноздатних фахівців Академія максимально поєднує теоретичне навчання з практикою.

Академія адвокатури України була заснована у 1995 році і до 2001 року мала назву Інститут адвокатури при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. В грудні 2001 року Інститут перереєстровано як Академію адвокатури України.

За напрямом підготовки “Правознавство” навчання здійснюється за програмами загальної юридичної підготовки та спеціальної адвокатської підготовки (розроблена Академією унікальна освітня програма спеціальної адвокатської підготовки дозволяє поєднати академічну програму з практикою). Навчальний процес забезпечується висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами та сучасною навчально-технічною базою. Студентам надано можливість оновлювати знання шляхом застосування таких активних форм, як рольові ігри з відеозаписом, тренінги, майстер-класи та ін.

В Академії діють аспірантура, спеціалізована вчена рада, Науково-дослідний інститут прав людини та проблем адвокатури, Науково-дослідний інститут медичного і фармацевтичного права та біоетики, Українське відділення кафедри ЮНЕСКО з біоетики, Школа медіації, Центр медіації, Лабораторія з порівняльного законодавства, Інститут підвищення кваліфікації, Школа адвокатської підготовки, Вища школа адвокатури, адвокатські студії, Центр розвитку професійних компетенцій, Ювенальна навчальна юридична консультація, Мала правова академія наук.

Для належного методичного забезпечення навчального процесу в Академії діє Науково-методична комісія, яку очолює академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор В. Г. Гончаренко.

З метою надання знань, необхідних для вступу до Академії адвокатури України та подальшого успішного навчання, прищеплення навичок самостійного мислення абітурієнтів в Академії адвокатури України працює відділення довузівської підготовки.

ДО ПОСЛУГ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ: комп’ютерні класи, підключені до мережі Internet; лабораторія науково-технічних засобів навчання; криміналістичні студії; бібліотека наукової, навчальної, довідкової літератури та читальна зала; електронна бібліотека, віртуальна аудиторія; видавничий центр; навчальна зала судових засідань; навчальні юридичні консультації; науково-дослідні лабораторії; найсучасніші освітні технології та ін.

Випускники відділення довузівської підготовки мають право на першочергове зарахування до Академії адвокатури України.

Члени Малої правової академії наук отримують знижку в оплаті за навчання та першочергове зарахування до Академії адвокатури України.


Контакти Академії адвокатури України

phone_iphone 044-246-57-87
room м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 27
Показати контакти приймальної комісії