Академія праці, соціальних відносин і туризму

Академію праці, соціальних відносин було створено у 1993 р. відповідно до Закону України «Про освіту» та Постанови Президії Федерації профспілок України з метою якісної програмно-цільової підготовки спеціалістів у галузі правознавства, ринкових відносин, соціального партнерства, організації праці і управління. Академія сьогоднішня — це провідний вищий навчальний заклад України, національний осередок сучасних знань про суспільство та соціальні технології.

Академія праці, соціальних відносин і туризму — національний осередок сучасних знань про суспільство та соціальні технології.

Академія праці, соціальних відносин і туризму (АПСВТ) створена як недержавний вищий навчальний заклад. Навчальні плани вищого навчального закладу дають можливість приділити значну увагу індивідуальній роботі зі слухачами, а з іншого, перетворити Академію праці, соціальних відносин і туризму на заклад освіти в якому втілюватимуться передові навчальні технології.

Навчальний процес здійснюють викладачі чотирьох загально-академічних і тринадцяти фахових кафедр. Секрет успіху навчального закладу полягає у поєднанні передових навчальних технологій і стандартів вітчизняної освіти. В основу покладена ідея спільної діяльності академії і студента. Це є конструкція, яка складається з двох “плоскостей”: з одного боку, студент діє за умовами контракту, а з другого – він є активним учасником у сфері адміністративно-управлінської діяльності Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Академія праці, соціальних відносин і туризму – єдиний вищий навчальний заклад в Україні, який дає універсальну спеціалізацію як соціологія праці, організацій, управління. Цікава вона тим, що будується не на галузевому принципі, а дозволяє випускникам працювати у будь-якій сфері: економіці, освіті, політиці чи культурі. При цьому студенти не просто вивчають, аналізують, будують прогнози, а й розробляють рекомендації і втілюють ефективні моделі розвитку.

Отже, Академія праці, соціальних відносин і туризму готує дослідників й управлінців. Це стає можливим завдяки системі професіонально-орієнтованого навчання, коли за час навчання студенти не тільки одержують знання, але й набувають професіональних навичок і вмінь.

Академія праці, соціальних відносин і туризму як вищий навчальний заклад. Академія розпочала свою діяльність 23 грудня 1993 року.

В Академії праці, соціальних відносин і туризму приділяється увага вдосконаленню форм і методів самостійної роботи студентів та наданню необхідної їм теоретичної і методичної бази, зокрема для вироблення раціональних прийомів роботи з літературою, умінь постійно поповнювати свої знання.

З цією метою методичне забезпечення навчального процесу становить 100%, а фонд бібліотеки академії налічує близько 80 тис. примірників навчальної літератури.

Особливість академії полягає у специфічному поєднанні фундаментальної фахової підготовки з технологічною та мовною для потреб соціально-трудової сфери. При цьому студенти мають можливість поглиблено вивчати комп’ютерні технології та програмування, а також іноземні мови.

Академія налічує сім комп’ютерних класів і три спеціалізовані навчальні лабораторії (маркетингу, фінансів, криміналістики), що об’єднані у мережу і через радіоканал мають доступ до Інтернету, що дозволяє проводити навчальні заняття на рівні сучасних вимог.

Академія має сучасну матеріально-технічну базу для повного забезпечення навчального та наукового процесу, творчого розвитку та відпочинку студентів і працівників:

 • сім комп’ютерних класів, об’єднаних у мережу і через радіоканал мають доступ до Інтернету;
 • спеціалізовані навчальні лабораторії (маркетингу, фінансів, криміналістики);
 • власний бібліотечний фонд – близько 80 тис. книг;
 • Конференц-зал забезпечений мультимедійною системою;
 • обладнана Актова зал на 325 місць;
 • медичний пункт;
 • зручний п’ятиповерховий навчальний корпус;
 • 6 га впорядкованої території (парк, розарій, артезіанська вода);
 • гуртожиток готельного типу на території академії;
 • кафетерій та їдальня на 120 місць.

В академії сформована модель науково-дослідної роботи. Її реалізація спрямована на:

 • підготовку аспірантів і докторів за науковими напрямами факультетів і кафедр;
 • проведення пошукових і науково-дослідних робіт з проблем соціально-трудових відносин у перехідний період економіки України, використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі тощо;
 • підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу через аспірантуру, докторантуру та стажування у провідних вузах України і зарубіжних наукових центрах;
 • постійне удосконалення форм і методів навчальної та науково-дослідної роботи;
 • організацію, проведення та участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах та колоквіумах з економічних, правових та соціальних проблем;
 • поширення співробітництва з вищими закладами освіти спорідненого профілю, установами та організаціями в межах України та за кордоном.

Наукова студентська робота здійснюється з метою задоволення потреб студентів у науковій творчості і є невід’ємною частиною наукової роботи кафедр та академії у цілому. Вона складається з:

 • Організації роботи наукових студентських гуртків.
 • Організації та проведення студентських предметних олімпіад.
 • Індивідуальної наукової роботи студентів під керівництвом викладачів у проблемних групах.
 • Організації та проведення конкурсів наукових студентських робіт.
 • Організації та проведення наукових студентських міжнародних, всеукраїнських та академічних конференцій.

В академії у студентів, аспірантів та викладачів є можливість для публікації своїх наукових досліджень. Для цього в академія видається науково-практичний збірник “Вісник Академія праці, соціальних відносин і туризму”, зареєстрований Міністерством інформації України і має гриф ВАКу із спеціальностей: історія, соціологія, економіка, право.

В академії здійснюється підготовка фахівців з чотирьох напрямів і восьми спеціальностей.

Підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр здійснюється на денній, заочній та екстернатній формах навчання. Перепідготовка (отримання другої вищої освіти) здійснюється через денну та екстернатну форми навчання.

Для короткотермінової перепідготовки та підвищення кваліфікації на базі навчального закладу діє факультет підвищення кваліфікації профспілкових працівників.

Між академією і Військовим інститутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка укладено договір “Про військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу”. Програма підготовки офіцерів запасу розрахована на два роки. Згідно з цим договором студенти другого курсу, які бажають пройти військову підготовку, складають вступні випробування (психологічне тестування і фізичну підготовку).


Контакти Академії праці, соціальних відносин і туризму

phone_iphone 044-522-49-40
room м. Київ, вул. Кільцева дорога, 3-А
Показати контакти приймальної комісії

Статистика вступу за 2019 рік

ПЗСО: Середній бал ЗНО зарахованих на контракт134.71
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на контракт7.93
ПЗСО: Зараховано на контракт всього101
ПЗСО: Всього прийнято заяв813
ПЗСО: Ліцензійний обсяг3085
ПЗСО: Залишилося невикористаних ліцензійних місць2984
ПЗСО: Зараховано іноземців на контракт34
МОЛ.СПЕЦ.: Зараховано на контракт всього59
МОЛ.СПЕЦ.: Всього прийнято заяв59
МОЛ.СПЕЦ.: Ліцензійний обсяг601
МОЛ.СПЕЦ.: Залишилося невикористаних ліцензійних місць542
БАКАЛАВР: Зараховано на контракт всього13
БАКАЛАВР: Всього прийнято заяв13
БАКАЛАВР: Ліцензійний обсяг109
БАКАЛАВР: Залишилося невикористаних ліцензійних місць96
Зараховано на бюджет всього0
Зараховано на контракт всього207

БАКАЛАВР: Зараховано на контракт66
БАКАЛАВР: Всього прийнято заяв67
БАКАЛАВР: Ліцензійний обсяг335
БАКАЛАВР: Залишилося невикористаних ліцензійних місць269
МАГІСТР: Зараховано на контракт всього18
МАГІСТР: Всього прийнято заяв18
МАГІСТР: Ліцензійний обсяг155
МАГІСТР: Залишилося невикористаних ліцензійних місць137
Зараховано на бюджет всього0
Зараховано на контракт всього84

Конкурсні пропозиції в 2020 році

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
Б Соціологія від 7200 грн від 7200 грн
Б Фінанси, банківська справа та страхування від 8160 грн від 8160 грн
Б Менеджмент від 8160 грн від 8160 грн
Б Маркетинг від 8160 грн від 8160 грн
Б Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 8160 грн від 8160 грн
Б Право від 15500 грн від 9000 грн
Б Соціальна робота від 8160 грн від 8160 грн
Б Туризм від 15000 грн від 9000 грн
М Соціологія від 16200 грн
М Фінанси, банківська справа та страхування від 16200 грн
М Менеджмент від 16200 грн від 15000 грн
М Маркетинг від 16200 грн
М Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 16200 грн від 15000 грн
М Право від 15500 грн
М Соціальна робота від 16200 грн

Детальна інформація за 89 конкурсними пропозиціями