Донбаська державна машинобудівна академія

Сьогодні Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА) – це державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, до складу якого входять Краматорський машинобудівний коледж і Дружківський машинобудівний технікум. Донбаська державна машинобудівна академія надає широкі можливості для одержання вищої освіти громадянам України та іноземцям.

Донбаська державна машинобудівна академія готує фахівців машинобудівного, металургійного та економічного профілю; має денне та заочне відділення, відділення довузівської підготовки та післядипломної освіти.

Навчання студентів 18 спеціальностям проводиться на 6 факультетах (автоматизації машинобудування, Інженерно-економічний, інженерної механіки, машинобудівний, Економіко-гуманітарний, заочний) у 8 напрямах за триступеневою системою (бакалавр – спеціаліст – магістр). Студенти додатково можуть оволодіти спеціалізаціями “Правознавство”, “Референт-перекладач” та “Журналістика”.

В Донбаській державній машинобудівній академії створено умови для ефективної наукової роботи. Діє програма роботи з обдарованою молоддю. Функціонують аспірантура, докторантура, рада з захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності “Процеси і машини обробки тиском”.

Донбаська державна машинобудівна академія також підтримує наукові зв’язки з багатьма науковими центрами країни і за кордоном, зокрема в США, Китаї, Польщі, Німеччині, Бельгії, Тайвані та ін.

Перелік спеціальностей Донбаської державної машинобудівної академії

“Обладнання для обробки металів тиском”
Готує висококваліфікованих конструкторів, проектувальників різних видів штампувального устаткування і штампового оснащення; технологів, які володіють сучасними технологіями з обробки металів тиском; механіків, які забезпечують експлуатацію сучасного обладнання. Випускаюча кафедра “Машин і технології обробки металів тиском”.

“Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання”
Виховуються інженерні кадри вищої кваліфікації, здатні вирішувати задачі з конструювання, експлуатації, діагностики і ремонту підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх і меліоративних машин, які експлуатуються у промисловості, будівництві і сільському господарстві. Випускаюча кафедра “Підйомно-транспортні машини”.

“Металургійне обладнання”
Навчальні плани підготовки фахівців спеціальності «Металургійне обладнання» передбачають глибоке вивчення й освоєння комп’ютерної техніки, систем автоматизованого проектування, пакетів прикладних програм. Заняття проводяться в класах персональних ЕОМ кафедри АММ. Випускники спеціальності «Металургійне обладнання» одержують розподіл на великі промислові підприємства регіону: НКМЗ, СКМЗ, УкрНДIМеталургмаш і ін. Випускаюча кафедра “Автоматизовані металургійні машини та обладнання”.

“Економіка підприємства”
Випускники спеціальності – керівники підприємств і їхні заступники з економічних і комерційних питань, консультанти і радники фірм інвестиційної та інноваційної діяльності. Випускаюча кафедра “Економіка промисловості”.

“Інтелектуальні системи прийняття рішень”
Студенти спеціальності ЕК одержують фундаментальну економічну і математичну підготовку в сфері сучасних методів і засобів управління економікою, застосування інформаційних технологій в економічних службах підприємства.

“Фінанси і кредит”
Випускник може працювати керівником фінансової служби підприємства; структурних підрозділів НБУ і комерційних банків; головним економістом і провідним фінансистом фінансово-кредитних установ; експертом і членом комітетів з питань розвитку банківської системи. Випускаюча кафедра “Фінанси”.

“Облік і аудит”
Випускники – фахівці, здатні приймати максимально ефективні управлінські і фінансові рішення, запропонувати оптимальні варіанти стабілізації роботи підприємства. Це фахівці, які реально володіють глибокими теоретичними знаннями в сфері обліку й аудита, науковим, аналітичним підходом при аналізі законодавчої бази; Випускаюча кафедра “Облік і аудит.

“Технологія машинобудування”
Технологія машинобудування це найбільш універсальна спеціальність машинобудівного профілю. Вона охоплює всі етапи виробничого процесу виготовлення машин, механізмів, товарів народного споживання. В умовах ринкових відносин фахівці з технології машинобудування здатні в комплексі вирішувати задачі створення конкурентоздатної продукції, у тому числі з використанням ресурсозберігаючих технологій. Випускаюча кафедра “Технології і управління виробництвом”.

“Металорізальні верстати та системи”
Студенти знайомляться з базовими верстатобудівними підприємствами, одержують знання у сфері менеджменту і маркетингу у верстатобудуванні, технології ремонту і модернізації металорізального устаткування і систем. Випускаюча кафедра “Металорізальні верстати та інструменти”.

“Інструментальне виробництво”
Готує технологів, що володіють найсучаснішими технологіями, висококваліфікованих конструкторів, що проектують різноманітні види різального та вимірювального інструмента, фахівців з вивчення кон’юнктури ринку продукції станкоінструментальної промисловості, менеджерів машинобудівного підприємства, наукових співробітників в області обробки металів різанням.

“Менеджмент організацій”
В умовах ринкових відносин фахівці з менеджменту здатні в комплексі вирішувати задачі створення конкурентоздатної продукції, у тому числі з використанням передових методів управління, заснованих на застосуванні сучасної комп’ютерної техніки і фундаментальних знань у сфері промислового виробництва. Випускаюча кафедра “Менеджмент”.

“Обробка металів тиском”
Провідна спеціальність у машинобудуванні і металургії. Усі сучасні виробництва успішно можуть функціонувати тільки при наявності в них високопродуктивних і автоматизованих технологій обробки металів тиском. Ця спеціальність була і залишається перспективною на всіх етапах розвитку людського суспільства. Випускаюча кафедра “Обробка металів тиском”.

“Технологія та устаткування зварювання”
Випускник одержує глибоку загальнотеоретичну та інженерну підготовку; оволодіває сучасними методами розрахунків теплових процесів та масопереносу при зварюванні, міцності зварних з’єднань; оволодіває питаннями конструювання зварних металоконструкцій і визначення оптимальних параметрів процесів зварювання. Випускаюча кафедра “Обладнання і технології зварювального виробництва”.

“Ливарне виробництво чорних та кольорових металів”
Більш 40% складає частка литих деталей у сучасному устаткуванні – металургійному, гірничорудному, механообробному, в автомобілях і тракторах, тепловозах і електровозах, космічних ракетах і станціях, літаках і планерах, складній побутовій і організаційній техніці. Розроблюють і реалізують ливарну технологію, управляють складними ливарними комплексами. Випускаюча кафедра “Технології та обладнання ливарного виробництва”.

“Обладнання ливарного виробництва”
Випускник одержує знання з проектування технологічних процесів, оснащення й устаткування, виплавки рідкого металу, підготовки матеріалів, виготовлення форм і стрижнів, заливання форм розплавом, затвердіння й охолодження виливка у формі, вибивки, обрубки, очищення і фарбування лиття. Випускаюча кафедра “Технології та обладнання ливарного виробництва”.

“Інформаційні технології проектування”
Підготовка здійснюється на інженерній базі фахівців у сфері машинобудівного виробництва і включає загальноосвітні, загальнотехнічні і спеціальні дисципліни. Широке використання сучасних інформаційних технологій і новітніх систем комп’ютерної техніки дозволяє готувати фахівців відповідно до вимог ринкової економіки. Випускаюча кафедра “Комп’ютерні інформаційні технології”.

“Автоматизоване управління технологічними процесами”
Фахівець може працювати на підприємствах, в організаціях і фірмах із застосуванням комп’ютерних і мікропроцесорних систем для автоматизованого управління різними технологічними процесами, а також для збору й обробки інформації. Випускаюча кафедра “Автоматизація виробничих процесів”.

“Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”
Фахівець покликаний вирішувати задачі автоматизації виробничих процесів технологічних комплексів на основі широкого впровадження різного типу електроприводів, забезпечення працездатності електромеханічного устаткування, його діагностики і налагодження, а також сприяти впровадженню передових енергозберігаючих технологій. Випускаюча кафедра “Електромеханічні системи автоматизації”.


Контакти Донбаської державної машинобудівної академії

phone_iphone 062-641-68-09
room м. Краматорськ, вул. Академічна, 72
Показати контакти приймальної комісії

Статистика вступу за 2019 рік

ПЗСО: Середній бал ЗНО зарахованих на бюджет169.34
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на бюджет10.04
ПЗСО: Середній бал ЗНО зарахованих на контракт142.37
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на контракт8.60
ПЗСО: Мін. середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет141.67
ПЗСО: Мін. бал атестата зарахованих на бюджет8.60
ПЗСО: Зараховано на бюджет всього70
ПЗСО: Зараховано на контракт всього716
ПЗСО: Максимальний обсяг державного замовлення154
ПЗСО: Всього прийнято заяв4163
ПЗСО: Середній пріоритет всіх заяв (від 1 до 9)3.52
ПЗСО: Ліцензійний обсяг1037
ПЗСО: Залишилося невикористаних ліцензійних місць251
ПЗСО: Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви)26.21
МОЛ.СПЕЦ.: Зараховано на бюджет всього18
МОЛ.СПЕЦ.: Зараховано на контракт всього571
МОЛ.СПЕЦ.: Всього прийнято заяв646
МОЛ.СПЕЦ.: Ліцензійний обсяг1114
МОЛ.СПЕЦ.: Залишилося невикористаних ліцензійних місць525
БАКАЛАВР: Зараховано на контракт всього16
БАКАЛАВР: Всього прийнято заяв16
БАКАЛАВР: Ліцензійний обсяг59
БАКАЛАВР: Залишилося невикористаних ліцензійних місць43
Зараховано на бюджет всього88
Зараховано на контракт всього1303

БАКАЛАВР: Зараховано на контракт296
БАКАЛАВР: Всього прийнято заяв328
БАКАЛАВР: Ліцензійний обсяг825
БАКАЛАВР: Залишилося невикористаних ліцензійних місць529
МАГІСТР: Зараховано на контракт всього33
МАГІСТР: Всього прийнято заяв34
МАГІСТР: Ліцензійний обсяг380
МАГІСТР: Залишилося невикористаних ліцензійних місць347
Зараховано на бюджет всього0
Зараховано на контракт всього329

Конкурсні пропозиції в 2020 році

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
Б Середня освіта від 13200 грн від 7500 грн
Б Фізична культура і спорт від 13200 грн
Б Економіка від 13200 грн від 7500 грн
Б Політологія від 13200 грн від 7500 грн
Б Облік і оподаткування від 13200 грн від 7500 грн
Б Фінанси, банківська справа та страхування від 13200 грн від 7500 грн
Б Менеджмент від 13200 грн від 7500 грн
Б Маркетинг від 13200 грн від 7500 грн
Б Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 13200 грн від 7500 грн
Б Хімія від 13200 грн
Б Комп'ютерні науки від 13200 грн від 7500 грн
Б Комп’ютерна інженерія від 13200 грн від 7500 грн
Б Системний аналіз від 13200 грн від 7500 грн
Б Інформаційні системи та технології від 13200 грн від 7500 грн
Б Прикладна механіка від 13200 грн від 7500 грн
Б Галузеве машинобудування від 13200 грн від 7500 грн
Б Металургія від 13200 грн від 7500 грн
Б Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка від 13200 грн від 7500 грн
Б Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології від 13200 грн від 7500 грн
Б Публічне управління та адміністрування від 13200 грн від 7500 грн
М Середня освіта від 21500 грн від 12700 грн
М Економіка від 21500 грн від 12700 грн
М Облік і оподаткування від 21500 грн від 12700 грн
М Фінанси, банківська справа та страхування від 21500 грн від 12700 грн
М Менеджмент від 21500 грн від 12700 грн
М Маркетинг від 21500 грн від 12700 грн
М Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 21500 грн від 12700 грн
М Хімія від 21500 грн
М Комп'ютерні науки від 21500 грн від 12700 грн
М Комп’ютерна інженерія від 21500 грн від 12700 грн
М Системний аналіз від 21500 грн
М Інформаційні системи та технології від 21500 грн від 12700 грн
М Прикладна механіка від 21500 грн від 12700 грн
М Галузеве машинобудування від 21500 грн від 12700 грн
М Металургія від 21500 грн від 12700 грн
М Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка від 21500 грн від 12700 грн
М Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології від 21500 грн від 12700 грн
М Соціальне забезпечення від 21500 грн від 12700 грн
М Публічне управління та адміністрування від 21500 грн від 12700 грн
М Менеджмент від 13200 грн

Детальна інформація за 152 конкурсним пропозиціям