Національна академія внутрішніх справ

Відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня, фахової спрямованості та специфіки підготовки кадрів до Академії внутрішніх військ МВС України приймаються громадяни України, які мають документи державного зразка про повну загальну середню освіту, базову вищу освіту або академічну довідку встановленого зразка про незакінчену вищу освіту з метою отримання базової вищої освіти або продовження навчання до освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр”.

На денну форму навчання приймаються:

На денній формі навчання за державним замовленням (курсанти) здійснюється підготовка фахівців тактичного рівня з базовою вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”:

  • призовники віком від 17 до 21 року;
  • військовослужбовці та військовозобов’язані (які не мають військових звань офіцерського складу) віком від 18 до 23 років.

Вік кандидатів на навчання обчислюється за станом на 31 грудня року вступу до Академії.

До магістратури Академії внутрішніх військ МВС України для отримання вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зараховуються особи офіцерського складу внутрішніх військ та начальницького складу органів внутрішніх справ України, які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” або “спеціаліст” і мають здібності до наукової та науково-педагогічної діяльності.

На денну та заочну форми навчання за кошти юридичних або фізичних осіб (студенти) для отримання базової вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” приймаються громадяни України, які за станом здоров’я (медична довідка форма 086-У) придатні для навчання у вищому навчальному закладі.

На заочну форму навчання приймаються:

За державним замовленням для отримання вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” – приймаються особи молодшого та старшого офіцерського складу, прапорщики та військовослужбовці військової служби за контрактом, які бездоганно прослужили у внутрішніх військах МВС України не менше одного терміну контракту, віком до 35 років. Вік кандидатів на навчання обчислюється за станом на 31 грудня року вступу до Академії.

За державним замовленням для отримання вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” – особи офіцерського складу внутрішніх військ МВС України віком до 35 років, які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” або “спеціаліст” і мають хист до наукової та науково-педагогічної діяльності.

На госпрозрахунковій основі для отримання вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” приймаються особи молодшого та середнього начальницького складу органів внутрішніх справ та інших збройних формувань України віком до 35 років, які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” і схильні до наукової та науково-педагогічної діяльності.

На госпрозрахункову основу для отримання вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” приймаються:

  • особи молодшого та старшого офіцерського складу, прапорщики та військовослужбовці, що проходять службу за контрактом у внутрішніх військах МВС України та інших збройних формуваннях України, особи молодшого та середнього начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають базову вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, з метою продовження навчання за відповідним напрямом підготовки, до освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, віком до 35 років;
  • особи молодшого та середнього начальницького складу органів внутрішніх справ, а також військовослужбовці інших збройних формувань України, які мають повну загальну середню освіту з метою отримання ними базової або повної вищої освіти, віком до 35 років;
  • цивільні особи чоловічої та жіночої статі, які мають повну загальну середню освіту або базову вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, з метою отримання ними вищої освіти до освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”.

Вік кандидатів на навчання обчислюється за станом на 31 грудня року вступу до Академії. На період вступних іспитів абітурієнти не забезпечуються житлом, харчуванням та проїздом (крім військовослужбовців строкової служби).

Академія здійснює підготовку фахівців за єдиною державною системою освіти України. Терміни навчання, навчальні плани та програми відповідають існуючим стандартам освіти.

Курсанти (слухачі), які повністю опанували програму підготовки та успішно витримали державну атестацію, отримують диплом державного зразка про здобуття повної вищої освіти за відповідним напрямом професійного спрямування та спеціальністю, а також кваліфікацію “спеціаліста” або “магістра”. Курсантам, які закінчили Академію, у відповідності до вимог “Тимчасового положення про проходження військової служби особами офіцерського складу”, присвоюється військове звання “лейтенант”.


Контакти Національної академії внутрішніх справ

phone_iphone 044-249-09-22, 044-245-94-91
room м. Київ, пл. Солом'янська, 1
Показати контакти приймальної комісії

Статистика вступу за 2019 рік

ПЗСО: Середній бал ЗНО зарахованих на контракт120.08
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на контракт7.48
ПЗСО: Зараховано на контракт всього8
ПЗСО: Всього прийнято заяв215
ПЗСО: Ліцензійний обсяг255
ПЗСО: Залишилося невикористаних ліцензійних місць247
МОЛ.СПЕЦ.: Зараховано на контракт всього139
МОЛ.СПЕЦ.: Всього прийнято заяв139
МОЛ.СПЕЦ.: Ліцензійний обсяг190
МОЛ.СПЕЦ.: Залишилося невикористаних ліцензійних місць51
БАКАЛАВР: Зараховано на контракт всього2
БАКАЛАВР: Всього прийнято заяв2
Зараховано на бюджет всього0
Зараховано на контракт всього149

БАКАЛАВР: Зараховано на контракт37
БАКАЛАВР: Всього прийнято заяв50
БАКАЛАВР: Ліцензійний обсяг79
БАКАЛАВР: Залишилося невикористаних ліцензійних місць42
МАГІСТР: Зараховано на контракт всього2
МАГІСТР: Всього прийнято заяв2
Зараховано на бюджет всього0
Зараховано на контракт всього39