Спеціальності молодшого спеціаліста в АЕКПДАА з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
19.000 2019
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
19.200 2019
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
18.500 2019
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
13.300 2019
201 Агрономія
Аграрні науки та продовольство
13.000 2019
206 Садово-паркове господарство
Аграрні науки та продовольство
13.300 2019