Спеціальності молодшого спеціаліста в БКТБ НТУ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
12.100 2019
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
18.000 2019
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
11.700 2019
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
20.000 2019
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
17.300 2019