Спеціальності молодшого спеціаліста в Б-ДКПБКТ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
13.900 2019
101 Екологія
Природничі науки
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
14.500 2019
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
18.700 2019
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
12.500 2019
201 Агрономія
Аграрні науки та продовольство
14.100 2019