Спеціальності молодшого спеціаліста в БК ЖНАЕУ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
18.900 2019
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
11.500 2019