Спеціальності молодшого спеціаліста в ДДКБМТА з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
22.000 2019
142 Енергетичне машинобудування
Електрична інженерія
14.300 2019
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
22.600 2019
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
16.200 2019