Спеціальності молодшого спеціаліста в АК УНУС з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
19.700 2019
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
19.800 2019
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
18.200 2019
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
19.500 2019
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
23.700 2019
206 Садово-паркове господарство
Аграрні науки та продовольство
19.500 2019
208 Агроінженерія
Аграрні науки та продовольство
13.400 2019