Спеціальності молодшого спеціаліста в ВКБА КНУБА з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
022 Дизайн
Культура і мистецтво
22.900 2019
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
23.100 2019
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
14.000 2019
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
14.500 2019