Спеціальності молодшого спеціаліста в ВТК з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
13.000 2019
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
12.800 2019
205 Лісове господарство
Аграрні науки та продовольство
12.400 2019
261 Пожежна безпека
Цивільна безпека
17.500 2019
273 Залізничний транспорт
Транспорт
13.500 2019
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
19.200 2019