Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України є складовою загальнонаціональної системи підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері державного управління та місцевого самоврядування, який готує кадри для органів державної влади та органів місцевого самоврядування Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської та Черкаської областей.

Освіту слухачі і студенти інституту здобувають на двох факультетах – державного управління та менеджменту.

До фахової підготовки слухачів і студентів Дніпропетровському регіональному інституті державного управління зараз залучено 78 висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, із них 15 докторів наук, 48 кандидатів наук, 11 професорів, 25 доцентів. Лави викладачів поповнюють і найкращі випускники магістерської програми інституту.

Переваги навчання у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України порівняно з іншими ВНЗ:

  • Невелика кількість тих, хто навчається, надає їм додаткові преференції у користуванні ергономічними навчальними приміщеннями, бібліотекою і читальним залом, спортивними залами, зручними житловими кімнатами гуртожитків у центральному районі міста.
  • Високий рівень науково-педагогічних працівників, більшість яких має високий рівень управліньської діяльності у сфері управління колективами і галузями.
  • Можливість налагодження тісних зв’язків з колегами з навчання, що мають практичний досвід діяльності в органах влади та управління різного рівня.
  • Активне наукове і культурне життя слухачів і студентів.
  • Високий попит на випускників інституту.

Міжнародна діяльність Дніпропетровського регіонального інституту державного управління

Міжнародна діяльність інституту здійснюється через підвищення кваліфікації викладачів та працівників, спільної роботи із зарубіжними експертами з написання підручників та розроблення навчальних курсів, участі в міжнародних заходах, стажування слухачів та викладачів інституту, залучення фахівців іноземних вищих навчальних закладів до викладання та консультування в інституті. Дотепер професійне стажування за кордоном пройшли 566 осіб, з них: слухачів – 155 осіб; аспірантів, докторантів інституту – 24 особи; викладачів і співробітників – 116 осіб; державних службовців з інших органів державної влади й місцевого самоврядування (у тому числі випускників інституту) – 271 особа.

Дніпропетровський регіональний інституті державного управління успішно розвиває зв’язки з більш ніж 20 зарубіжними державними, освітніми, науковими та науково-дослідними установами. Давніми партнерами інституту є вищі навчальні заклади з підготовки державних службовців Великої Британії, Франції, Канади, США, Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Росії.

Матеріально-технічна та соціально-побутова база Дніпропетровського регіонального інституту державного управління

Матеріально-технічна та соціально-побутова база закладу відповідає сучасним вимогам організації навчального процесу та виховної роботи. Інститут, зокрема, має спортивний комплекс, їдальню, 2 власні гуртожитки зі спеціально облаштованими кімнатами для самопідготовки слухачів і студентів.


Контакти Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

phone_iphone 056-745-52-41, 056-794-58-06
room м. Дніпро, вул. Гоголя, 29
Показати контакти приймальної комісії

Статистика вступу за 2019 рік

ПЗСО: Середній бал ЗНО зарахованих на контракт135.67
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на контракт8.07
ПЗСО: Зараховано на контракт всього6
ПЗСО: Всього прийнято заяв37
ПЗСО: Ліцензійний обсяг120
ПЗСО: Залишилося невикористаних ліцензійних місць114
МОЛ.СПЕЦ.: Зараховано на контракт всього13
МОЛ.СПЕЦ.: Всього прийнято заяв13
МОЛ.СПЕЦ.: Ліцензійний обсяг102
МОЛ.СПЕЦ.: Залишилося невикористаних ліцензійних місць89
БАКАЛАВР: Зараховано на контракт всього1
БАКАЛАВР: Всього прийнято заяв2
БАКАЛАВР: Ліцензійний обсяг23
БАКАЛАВР: Залишилося невикористаних ліцензійних місць22
Зараховано на бюджет всього0
Зараховано на контракт всього20

Конкурсні пропозиції в 2020 році

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
Б Менеджмент від 12800 грн від 10000 грн
Б Публічне управління та адміністрування від 12800 грн від 10000 грн
М Менеджмент від 14000 грн від 13500 грн
М Публічне управління та адміністрування від 14500 грн від 13500 грн
Детальна інформація за 13 конкурсними пропозиціями