Донецький юридичний інститут МВС України

Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка є одним із провідних вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України. Його внесено до Державного реєстру закладів освіти України. Інститут ліцензований на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”.

Донецький юридичний інститут визнано акредитованим за III рівнем зі спеціальностей “Правознавство”, “Правоохоронна діяльність” та за IV рівнем зі спеціальності “Правознавство”. На всіх формах навчання в інституті вищу юридичну освіту здобувають понад 4000 курсантів, слухачів та студентів, представників усіх регіонів України.

Донецький юридичний інститут здійснює навчальну, наукову, видавничу діяльність, підготовку наукових кадрів. У складі інституту функціонують 6 факультетів (Факультет кримінальної міліції, Факультет міліції громадської, Слідчо-криміналістичний факультет, Факультет безпеки дорожнього руху, Факультет заочного та дистанційного навчання працівників ОВС, Факультет права), ад’юнктура, курси післядипломної освіти, науково-дослідний центр психотренінгових технологій, курси довузівської підготовки, курси підготовки водіїв категорії “В”, “С”, “D”.

На 22 кафедрах Донецького юридичного інституту працює 241 квалiфiкованих викладачів. У тому числі 7 академіків, 9 докторів наук (3 – юридичних), 133 кандидатів наук (юридичних 79), професорів – 6 доцентів – 61.

Донецький юридичний інститут є одним з двох навчальних закладів системи МВС України, що готує експертів-криміналістів, та єдиним з підготовки кадрів для підрозділів боротьби з правопорушеннями в сфері інтелектуальної власності та високих технологій, в також з підготовки працівників державної автомобільної інспекції.

Поряд із теоретичною підготовкою значна увага приділяється бойовій та фізичній підготовці майбутніх правоохоронців. В інституті є збірні команди з кульової стрільби, рукопашного бою, самбо, футболу, баскетболу, волейболу, гирьового спорту, легкоатлетичного кросу, які неодноразово посідали призові місця у першостях серед навчальних закладів МВС України та інших спортивних змаганнях.

Курси довузівської підготовки абітурієнтів надають можливість вступникам прослухати курс навчання за предметами, за якими здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

В інституті діють курси підготовки водіїв. На цих курсах є можливість пройти теоретичну та практичну підготовку для отримання права керування транспортними засобами категорії “В”, “С”, “D”.

Особливості пропозиції:

Ступенева підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, “спеціаліст” здійснюється за рахунок державного бюджету на факультетах:

Кримінальної міліції; Міліції громадської безпеки; Слідчо-криміналістичному; Безпеки дорожнього руху.

Підготовка фахівців-юристів за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб здійснюється на факультеті Права за спеціальністю “Право” за спеціалізаціями: “цивільно-правова”, “господарсько-правова”, “кримінально-правова” та “фінансово-правова”.

Матеріально-технічна база Донецького юридичного інституту

На цей час у Донецькому юридичному інституті створено матеріально-технічну базу, яка відповідає вимогам сьогодення. Заняття проходять у 7 навчальних корпусах в аудиторіях, які обладнано сучасними технічними навчальними засобами. Також для послуг курсантів та студентів комп’ютерні класи, лабораторії, кабінети, 4 бібліотеки з читальними залами, навчальний відділ внутрішніх справ, навчально-виховний центр, 4 спортивних зали, один з яких тренажерний, багатофункціональний спортивний майданчик, стадіон, 2 стрілецьких тири, медична частина.

Прийом до Донецького юридичного інституту

Порядок проведення конкурсу щодо зарахування та вступних випробувань до Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка у 2009 році (витяг з Правил відбору та прийому до Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, затверджених наказом ДЮІ № 670 від 31.10.2008).

ФАКУЛЬТЕТИ КРИМІНАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ, МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ, СЛІДЧО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ, БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ (денна форма навчання за державним замовленням на базі загальної середньої освіти):

  • подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, історії України, проводиться оцінка рівня фізичної підготовки вступників та співбесіда з готовності до навчання та служби в органах внутрішніх справ. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з історії України є профільним.

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ:

  • із 3-річним терміном навчання (заочна форма навчання за державним замовленням на базі вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст): фахові вступні випробування – українська мова (письмово), кримінальне право.

Випробування з кримінального права є профільним.

  • із 5-річним терміном навчання (заочна форма навчання на базі загальної середньої освіти): вступниками на свій вибір подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, історії України або складаються вступні випробування з української мови, історії України.

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти або результати вступного випробування з історії України є профільними.

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА (за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, державних пільгових довгострокових кредитів):

денна форма навчання (на базі загальної середньої освіти):

  • подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, історії України;

заочна форма навчання:

  • із 5-річним терміном навчання (на базі загальної середньої освіти): подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, історії України;
  • із 4-річним терміном навчання (на базі вищої неюридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст або магістр): фахові вступні випробування з історії України (тестування).
  • із 3-річним терміном навчання (на базі вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст): фахові вступні випробування – українська мова (письмово), кримінальне право.

Випробування з кримінального права є профільним.

КУРСИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ:

  • вступні випробування – співбесіда з основ правознавства, українська мова (диктант), фізична підготовка, професійна психодіагностика.

При прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра складається комплексне фахове вступне випробування з теорії держави і права, кримінального права, кримінального процесу.

На денну форму навчання приймаються цивільні особи, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 до 25 років. На абітурієнтів, яким ще не виповнилося 17 років на час вступу до ВНЗ МВС України, клопотання до МВС України про дозвіл на оформлення особових справ подають відповідні комплектуючі підрозділи УМВС (ГУМВС) України в областях. Перевага надається кандидатам на навчання, які мають вагомі досягнення в спорті, навчанні, громадському житті тощо, а також відповідають вимогам до рівня фізичної підготовки, які визначені відомчими нормативними актами.


Контакти Донецького юридичного інституту МВС України

phone_iphone 056-495-30-67
room м. Кривий Ріг, вул. 7-й Зарічний мікрорайон, 24
Показати контакти приймальної комісії

Статистика вступу за 2019 рік

ПЗСО: Середній бал ЗНО зарахованих на бюджет142.37
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на бюджет7.88
ПЗСО: Середній бал ЗНО зарахованих на контракт136.58
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на контракт7.78
ПЗСО: Мін. середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет104.33
ПЗСО: Мін. бал атестата зарахованих на бюджет6.50
ПЗСО: Зараховано на бюджет всього183
ПЗСО: Зараховано на контракт всього296
ПЗСО: Максимальний обсяг державного замовлення417
ПЗСО: Всього прийнято заяв1756
ПЗСО: Середній пріоритет всіх заяв (від 1 до 9)3.34
ПЗСО: Ліцензійний обсяг4275
ПЗСО: Залишилося невикористаних ліцензійних місць3796
ПЗСО: Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви)5.15
ПЗСО: Зараховано іноземців на контракт31
МОЛ.СПЕЦ.: Зараховано на бюджет всього84
МОЛ.СПЕЦ.: Зараховано на контракт всього310
МОЛ.СПЕЦ.: Всього прийнято заяв594
МОЛ.СПЕЦ.: Ліцензійний обсяг1878
МОЛ.СПЕЦ.: Залишилося невикористаних ліцензійних місць1484
БАКАЛАВР: Зараховано на контракт всього99
БАКАЛАВР: Всього прийнято заяв127
БАКАЛАВР: Ліцензійний обсяг790
БАКАЛАВР: Залишилося невикористаних ліцензійних місць691
Зараховано на бюджет всього267
Зараховано на контракт всього736

ПЗСО: Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет157.92
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на бюджет9.08
ПЗСО: Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт135.41
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на контракт8.08
ПЗСО: Мін. середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет145.67
ПЗСО: Мінімальний бал атестата серед зарахованих на бюджет6.60
ПЗСО: Зараховано на бюджет47
ПЗСО: Зараховано на контракт37
ПЗСО: Максимальний обсяг державного замовлення115
ПЗСО: Всього прийнято заяв492
ПЗСО: Середній пріоритет всіх заяв по вишу (від 1 до 9)3.35
ПЗСО: Ліцензійний обсяг250
ПЗСО: Залишилося невикористаних ліцензійних місць166
ПЗСО: Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви)7.30
МОЛ.СПЕЦ.: Зараховано на бюджет всього40
МОЛ.СПЕЦ.: Зараховано на контракт всього40
МОЛ.СПЕЦ.: Всього прийнято заяв142
МОЛ.СПЕЦ.: Ліцензійний обсяг175
МОЛ.СПЕЦ.: Залишилося невикористаних ліцензійних місць95
БАКАЛАВР: Зараховано на бюджет228
БАКАЛАВР: Зараховано на контракт512
БАКАЛАВР: Всього прийнято заяв794
БАКАЛАВР: Ліцензійний обсяг1265
БАКАЛАВР: Залишилося невикористаних ліцензійних місць525
МАГІСТР: Зараховано на контракт всього42
МАГІСТР: Всього прийнято заяв45
МАГІСТР: Ліцензійний обсяг110
МАГІСТР: Залишилося невикористаних ліцензійних місць68
Зараховано на бюджет всього315
Зараховано на контракт всього631

Конкурсні пропозиції в 2020 році

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
Б Економіка від 11400 грн від 7200 грн
Б Право від 15700 грн від 12500 грн
Б Правоохоронна діяльність від 14700 грн від 11500 грн
Б Публічне управління та адміністрування від 14700 грн від 11500 грн
М Право від 18900 грн від 17200 грн
М Правоохоронна діяльність від 17200 грн
Детальна інформація за 13 конкурсними пропозиціями