Професія Big Data Analyst: спеціаліст з аналізу великих даних

Спеціаліст з аналізу великих даних (Big Data Analyst) вивчає величезні масиви інформації зі складною неоднорідною або невизначеною структурою (результати досліджень, ринкові тенденції, переваги клієнтів та ін.). Аналіз таких даних може дати інший рівень розуміння предмета дослідження і спостережуваних феноменів, в результаті чого можуть бути зроблені відкриття і створені нові технології, речовини, підходи до явищ різних сфер життя.

Головна компетенція фахівця за великими даними – вміння бачити логічні зв’язки в масивах зібраної інформації, і на підставі цього розробляти нові підходи і рішення.

У міру виникнення технологій, які дозволяють все швидше і швидше утворювати багатогігабайтні масиви інформації, професія аналітика великих даних стає все більш потрібною.

Інженери Big Data відповідають за зберігання, перетворення даних і швидкий доступ до них. Аналітики Big Data відповідають за аналіз великих даних, виявлення взаємозв’язків і побудова моделей.

Що таке аналіз даних?