Професія BIM-менеджер-проектувальник

BIM-менеджер-проектувальник – це фахівець в області інформаційного проектування будівель і об’єктів. На відміну від звичайного проектувальника він розробляє весь життєвий цикл об’єкта будівництва: архітектурно-конструкторська розробка, проектування, будівництво, оздоблення, експлуатація, утилізація.

BIM-моделювання (Building Information Modeling) – це процес інформаційного моделювання об’єкта (будівлі чи іншого об’єкта) на основі Єдиної бази даних, головним продуктом якого є “проект”, а другорядним креслення і архітектурна візуалізація. BIM модель-модель 3-х мірного об’єкта з атрибутивної складової, оброблювана тим чи іншим програмним забезпеченням, що підтримує обробку геометричної, а так само інформаційної частини моделі.

Інформаційне моделювання будівлі – це підхід до зведення, оснащення, забезпечення експлуатації та ремонту будівлі (до управління життєвим циклом об’єкта), який передбачає збір і комплексну обробку в процесі проектування всієї архітектурно-конструкторської, технологічної, економічної та іншої інформації про будівлю з усіма її взаємозв’язками і залежностями, коли будівля і все, що має до нього відношення, розглядаються як єдиний об’єкт.

Тривимірна модель будівлі або іншого будівельного об’єкта, пов’язана з інформаційною базою даних, в якій кожному елементу моделі можна присвоїти додаткові атрибути. Особливість такого підходу полягає в тому, що будівельний об’єкт проектується фактично як єдине ціле. І зміна будь-якого одного з його параметрів тягне за собою автоматичну зміну інших пов’язаних з ним параметрів і об’єктів, аж до креслень, візуалізацій, специфікацій і календарного графіка.