Спеціальності бакалаврату в ЧДТУ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
022 Дизайн
Культура і мистецтво
176.556 2019
032 Історія та археологія
Гуманітарні науки
033 Філософія
Гуманітарні науки
150.800 2019
035 Філологія
Гуманітарні науки
149.552 2019
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
180.336 2019
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
177.216 2019
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
171.080 2019
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
189.176 2019
081 Право
Право
101 Екологія
Природничі науки
156.383 2019
112 Статистика
Математика та статистика
167.606 2019
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
182.139 2019
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
172.224 2019
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
172.328 2019
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
171.912 2019
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
135.443 2019
132 Матеріалознавство
Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
134.722 2019
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
134.934 2019
144 Теплоенергетика
Електрична інженерія
144.375 2019
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
155.725 2019
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічна та біоінженерія
151.148 2019
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
181 Харчові технології
Виробництво та технології
154.028 2019
186 Видавництво та поліграфія
Виробництво та технології
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
132.706 2019
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
167.232 2019
205 Лісове господарство
Аграрні науки та продовольство
146.603 2019
232 Соціальне забезпечення
Соціальна робота
169.832 2019
241 Готельно-ресторанна справа
Сфера обслуговування
127.504 2019
242 Туризм
Сфера обслуговування
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
139.787 2019
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування