Спеціальності магістратури в ЧНУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
222 Медицина
Охорона здоров’я
017 Фізична культура і спорт
Освіта / Педагогіка
032 Історія та археологія
Гуманітарні науки
035 Філологія
Гуманітарні науки
052 Політологія
Соціальні та поведінкові науки
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
061 Журналістика
Журналістика
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
081 Право
Право
101 Екологія
Природничі науки
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
227 Фізична терапія, ерготерапія
Охорона здоров’я
231 Соціальна робота
Соціальна робота
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини