Спеціальності бакалаврату в ЧНУ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
011 Освітні, педагогічні науки
Освіта / Педагогіка
012 Дошкільна освіта
Освіта / Педагогіка
170.261 2019
013 Початкова освіта
Освіта / Педагогіка
162.667 2019
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
Освіта / Педагогіка
118.613 2019
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Освіта / Педагогіка
126.253 2019
017 Фізична культура і спорт
Освіта / Педагогіка
161.568 2019
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Культура і мистецтво
150.195 2019
025 Музичне мистецтво
Культура і мистецтво
164.628 2019
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
168.300 2019
031 Релігієзнавство
Гуманітарні науки
032 Історія та археологія
Гуманітарні науки
185.079 2019
033 Філософія
Гуманітарні науки
180.030 2019
034 Культурологія
Гуманітарні науки
189.210 2019
035 Філологія
Гуманітарні науки
176.970 2019
041 Богослов’я
Богослов’я
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
182.784 2019
052 Політологія
Соціальні та поведінкові науки
192.015 2019
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
173.279 2019
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
061 Журналістика
Журналістика
189.975 2019
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
181.356 2019
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
178.500 2019
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
177.480 2019
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
177.276 2019
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
182.784 2019
081 Право
Право
183.702 2019
091 Біологія
Біологія
168.506 2019
101 Екологія
Природничі науки
156.653 2019
102 Хімія
Природничі науки
158.128 2019
103 Науки про Землю
Природничі науки
121.482 2019
104 Фізика та астрономія
Природничі науки
135.150 2019
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Природничі науки
141.546 2019
106 Географія
Природничі науки
177.856 2019
111 Математика
Математика та статистика
162.510 2019
113 Прикладна математика
Математика та статистика
173.643 2019
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
181.764 2019
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
171.207 2019
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
173.094 2019
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
180.632 2019
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
175.236 2019
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
145.620 2019
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
132.292 2019
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
142.175 2019
162 Біотехнології та біоінженерія
Хімічна та біоінженерія
180.693 2019
171 Електроніка
Електроніка та телекомунікації
154.812 2019
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
148.665 2019
181 Харчові технології
Виробництво та технології
156.892 2019
186 Видавництво та поліграфія
Виробництво та технології
170.472 2019
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
177.021 2019
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
130.216 2019
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
163.447 2019
201 Агрономія
Аграрні науки та продовольство
147.258 2019
205 Лісове господарство
Аграрні науки та продовольство
227 Фізична терапія, ерготерапія
Охорона здоров’я
163.914 2019
231 Соціальна робота
Соціальна робота
166.311 2019
232 Соціальне забезпечення
Соціальна робота
166.620 2019
242 Туризм
Сфера обслуговування
180.926 2019
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини
200.000 2019
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
293 Міжнародне право
Міжнародні відносини