Спеціальності бакалаврату в ДГУ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
081 Право
Право
241 Готельно-ресторанна справа
Сфера обслуговування
242 Туризм
Сфера обслуговування