Спеціальності магістратури в ДНУЗТ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
035 Філологія
Гуманітарні науки
від 16788 грн
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
від 16788 грн від 11220 грн
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
від 16788 грн від 11220 грн
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 16788 грн від 11220 грн
101 Екологія
Природничі науки
від 13280 грн від 9794 грн
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
від 16788 грн
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
від 16788 грн від 11220 грн
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
від 16788 грн
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
від 13280 грн від 9794 грн
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
від 13280 грн від 9794 грн
144 Теплоенергетика
Електрична інженерія
від 13280 грн від 9794 грн
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
від 13280 грн від 11220 грн
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
від 13280 грн від 9794 грн
273 Залізничний транспорт
Транспорт
від 13280 грн від 11220 грн
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
від 16788 грн від 11220 грн