Про ДонНАБА

Донбаська національна академія будівництва і архітектури — вищий навчальний заклад в Україні. У зв’язку з російською окупацією частини України, ДонНАБА переїхала з Макіївки до Краматорська, у корпуси Донбаської державної машинобудівної академії, де й буде проводити освітню діяльність згідно наявній ліцензії та сертифікатам акредитації. Ті працівники ДонНАБА, які залишились у Макіївці — були звільнені, а сама освітня діяльність, що проводиться у захоплених терористами приміщеннях ДонНАБА у м. Макіївка стала нелегітимною і нелегальною.

Донбаська національна академія будівництва і архітектури (ДонНАБА) з 1947 року готує фахівців для будівництва і архітектури, спочатку як факультет Донецького індустріального інституту (нині ДонНТУ), а з 1972 року як самостійний вищий навчальний заклад. У Донецькій і Луганській областях ДонНАБА— єдиний навчальний заклад, в якому готують архітекторів, фахівців в галузі міського будівництва і господарства, економістів і менеджерів для будівництва, будівельників доріг і аеродромів.

В Академії підготовлено понад 40 тисяч інженерів і архітекторів (серед яких понад 500 — іноземні громадяни). За роки існування академія підготувала 40 докторів і 300 кандидатів наук, які професійно працюють у багатьох країнах світу. Сьогодні в академії навчається понад 5100 студентів.

Навчальний процес в академії здійснюють 390 викладачів, серед яких 42 доктори наук, професори та 180 кандидатів наук, доцентів. У професорсько-викладацькому складі Академії 22 Академіка та члена-кореспондента галузевих та іноземних академій. В Академії працює спеціалізована рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за основними спеціальностями будівельного профілю. В Академії працює 3 дисертаційних ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій за основними спеціальностями будівельного профілю. Тільки у 2015-2016 навчальному році кадровий потенціал поповнився 2 докторами наук і 12 кандидатами наук, які були підготовлені в академії.

Починаючи з 1997 року, академія плідно працює в напрямку євроінтеграції вітчизняного інженера-будівельника, що зараз є обов’язковою умовою приєднання до Болонського процесу.

У 2004 році будівельні спеціальності академії «Промислове і цивільне будівництво», «Автомобільні дороги та аеродроми», «Міське будівництво і господарство», «Архітектура будівель і споруд» вдруге акредитовані Міжнародним інститутом інженерів-будівельників — ICE (Великобританія) за вимогами європейської підготовки фахівців за двома рівнями підготовки — бакалавр і магістр (диплом визнається в 143 країнах світу). Академія залишається єдиним вищим навчальним закладом України, який пройшов процедуру професійної міжнародної акредитації.

Ректор академії професор Е. В. Горохов є єдиним в Україні фахівцем, який має вищий рівень професійної атестації в ICE (Fellow). Ще 10 фахівців — керівників будівельних організацій Донецької області та викладачів академії під патронатом ДонНАБА пройшли професійну атестацію в ICE. Також понад 100 студентів академії є атестованими студентськими членами цього інституту. Це надає їм можливість користуватися базами даних в галузі будівництва, використовувати їх в навчальному та науковому процесі.

Організації, де працюють атестовані фахівці, мають можливість залучати іноземні інвестиції та більш дієво захищати вітчизняного виробника.

З 2002 року Академія розпочала процедуру акредитації навчального процесу та наукових досліджень щодо системи управління якістю за вимогами стандартів серії ISO-9001. У 2004 році вперше, а у 2007 році повторно академія як єдиний ВНЗ не тільки на Україні, але і серед країн СНД пройшла процедуру акредитації та отримала сертифікат відповідності стандартам ISO.

У навчальному процесі в Академії використовується Європейська освітня програма зі сталевих конструкцій-ESDEP. ДонНАБА – єдиний навчальний заклад на території колишнього СРСР, який є асоційованим членом ESDEP.

У вересні 1998 року в академії впроваджена кредитно-модульна система підготовки фахівців, яка у 2003 році адаптована до вимог європейських освітніх програм. Успішне проходження процедури міжнародної професійної акредитації підтвердило високий рівень розроблених програм.

В Академії діє архітектурно-будівельний ліцей, в якому здійснюється підготовка обдарованої молоді та дітей з малих міст і селищ Донецької та Луганської областей. В ліцеї за підтримки Донецької обласної держадміністрації та за власні кошти Академії щорічно навчається 30 дітей-сиріт. Понад 60 дітей-сиріт, які вже закінчили ліцей, зараз — студенти академії.

Для якісного відбору абітурієнтів академія створила в Донбасі розгалужену мережу базових ліцеїв, гімназій, середніх шкіл. В 30 містах Донецької та Луганської областей 47 навчальних центрів здійснюють поглиблену фундаментальну і професійну підготовку учнів 10-11 класів з прийомом на місцях вступних іспитів в академію.

Практичною реалізацією наукових досліджень в академії є створення Полігону випробувань опор ліній електропередачі та баштових споруд (Національне надбання України, Постанова КМУ N 527 від 1 квітня 1999 року). Полігон є єдиною на Україні та найпотужнішою у світі унікальною спорудою. Полігон дозволив українським виробникам будівельних металевих конструкцій вийти на світовий ринок. За роки його роботи зекономлено 7,7 тисячі тонн нових електромережевих конструкцій, економічний ефект склав 23,4 млн гривень.

Для створення можливостей освоєння студентами новітніх технологій разом з німецькою фірмою KNAUF в Академії створений навчально-виробничий центр “KNAUF-ДонНАБА”, в якому здійснюється навчання за спеціалізацією “Монтажник гіпсокартонних систем”. Нині підготовка фахівців здійснюється для Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської та Одеської областей.

Неодноразово центр відвідували перші керівники фірми-Андреас Кнауф і Хайнер Гамм. Сьогодні центр має унікальне нове обладнання для апробації та використання будівельних матеріалів і сумішей з українського гіпсового каменю.

За такою ж схемою зараз створюються центри з фірмами «ДАК» і «REHAU».

Академія працює з більш ніж 50 університетами та підприємствами з 18 країн: Росія, Китай, Литва, Швеція, Великобританія, Німеччина, Чехія, Словаччина, Польща та інші.

В академії працює комплекс підрозділів, що діють в системі сертифікації УкрСЕПРО, стандартизації, метрології та паспортизації об’єктів: орган з сертифікації ДонбасСЕПРОстрой; Донбаський діагностичний центр; випробувальний центр будівельних конструкцій і матеріалів. Науково-технічний центр моніторингу та паспортизації наказом МОНУ призначений головним координатором з питань розробки Галузевої програми модернізації (ліквідації) аварійно небезпечних будівель, споруд та інженерних мереж навчальних закладів, організацій, установ, підпорядкованих МОНУ.

Розробки вчених ДонНАСА мають світове значення і впроваджені в Росії, Греції, Ізраїлі, Чехії, Німеччині, Китаї та інших країнах.

За останні роки (1999, 2000, 2002, 2003, 2006, 2009) — 6 робіт (10 викладачів) були відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки.

ДонНАБА є координатором програми «Реформування житлово-комунального господарства», яка впроваджується в Донецькій і Луганській областях.

При підготовці фахівців академія приділяє уваги вихованню цивільних якостей майбутнього фахівця.

В ДонНАБА працює етнографічний центр вивчення культурної спадщини України, який діє спільно з етнографічними центрами Львова, Сорочинців, Опішні, Святогір’я.

Фахівцями гуманітарного факультету Академії вперше на Україні розроблено Українсько-Шведський тлумачний словник, який отримав високу оцінку не лише посла Швеції на Україні, а й самої королеви Швеції.

Враховуючи багатогранну діяльність ДонНАСА з реалізації принципів Болонського процесу, 1 лютого 2005 року Асоціація будівельних факультетів європейських країн (AECEF) прийняла академію до свого складу.

У Всеукраїнському конкурсі якості продукції “100 кращих товарів України-2004″ ДонНАСА стала переможцем у номінації ” Освітні послуги в галузі будівництва та архітектури».

01.09.1993 р. Макіївський інженерно-будівельний інститут перейменовано на Донбаський інженерно-будівельний інститут (ДІСІ) – Пр. № 99/01-3 від 22.09.1993 р.; постанову Рішення Колегії МОН України, протокол № 12/02 від 23.06.1993 р.

29.08.1994 р. Донбаський інженерно-будівельний інститут перейменовано в Донбаську державну академію будівництва і архітектури (ДонДАБА) – Пр. № 75/01-3 від 24.10.1994 р.; Пр. МОН України № 270 від 16.09.1994 р.; Постанова Кабінету Міністрів України № 592 від 29.08.1994 р.

Указом Президента України від 21.08.2004 р. № 962/2004 Донбаської державної академії будівництва і архітектури надано статус національного ВНЗ (Пр. МОН України № 740 від 20.09.2004 р.).

29.12.2015 р. ДонНАБА перейменована на державну освітню установу вищої професійної освіти “Донбаська національна академія будівництва та архітектури «(ГОУ ВПО ДонНАБА) – Пр. МОН ДНР №972 від 29.12.2015 р.” про перейменування Донбаської національної академії будівництва та архітектури та затвердження її статуту (у новій редакції)»

ГОУ ВПО «Донбаська національна академія будівництва і архітектури» є правонаступником Макіївського інженерно-будівельного інституту, Донбаського інженерно-будівельного інституту, Донбаської державної академії будівництва та архітектури, Донбаської національної академії будівництва і архітектури.

1972
Рік заснування
Державна
Форма власності
денна, заочна
Форма навчання
IV
Рівень акредитації
диплом держ. зразка, диплом європейського внз-партнеру (за спец. програмою)
Документ про закінчення
спеціаліст, бакалавр, магістр
Кваліфікаційні рівні

Спеціальності бакалаврату в ДонНАБА з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 16000 грн від 13000 грн
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 16000 грн від 13000 грн
101 Екологія
Природничі науки
від 16000 грн від 13000 грн
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
від 16000 грн від 13000 грн
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
від 16000 грн
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
від 16000 грн від 13000 грн
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
від 16000 грн від 13000 грн

Спеціальності магістратури в ДонНАБА з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 19000 грн від 16000 грн
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 19000 грн від 16000 грн
101 Екологія
Природничі науки
від 19000 грн від 16000 грн
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
від 19000 грн від 16000 грн
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
від 19000 грн
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
від 19000 грн від 16000 грн
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
від 19000 грн від 16000 грн

Структура навчального закладу

  • Архітектурний;
  • Будівельний;
  • Економіко-гуманітарний;
  • Механічний;
  • Міського господарства та охорони навколишнього середовища

Фотогалерея


Контакти ДонНАБА

Адреса: вул. Лазо, 14, м. Краматорськ
Телефон: 062-646-19-99
Телефон приймальної комісії: 095-084-17-86
Сайт:
Електронна пошта: akademiya.donnaba@gmail.com
Показати Донбаська національна академія будівництва і архітектури на мапі

Відгуки про ДонНАБА

Вчилися тут? Залиште свій відгук, і, можливо, це допоможе іншим у виборі. Крім цього, з ваших оцінок формується наш рейтинг.


Люди, які переглядали цей заклад, також цікавляться
Слов'янськ | Державний

Напрями навчання: освіта / педагогіка, гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, охорона здоров’я та ще 1 напрям

Маріуполь | Державний

Напрями навчання: соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, право, інформаційні технології, соціальна робота та ще 2 напряма

Кривий Ріг | Державний

Напрями навчання: гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, механічна інженерія, електрична інженерія та ще 4 напряма