Спеціальності магістратури в ХДАУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
Ветеринарна медицина
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Освіта / Педагогіка
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
101 Екологія
Природничі науки
103 Науки про Землю
Природничі науки
181 Харчові технології
Виробництво та технології
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Архітектура та будівництво
201 Агрономія
Аграрні науки та продовольство
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Аграрні науки та продовольство
206 Садово-паркове господарство
Аграрні науки та продовольство
207 Водні біоресурси та аквакультура
Аграрні науки та продовольство
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування