Спеціальності бакалаврату в ХФ ОДУВС з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
081 Право
Право
262 Правоохоронна діяльність
Цивільна безпека