Спеціальності бакалаврату в ХНАУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Освіта / Педагогіка
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
091 Біологія
Біологія
101 Екологія
Природничі науки
103 Науки про Землю
Природничі науки
162 Біотехнології та біоінженерія
Хімічна та біоінженерія
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
201 Агрономія
Аграрні науки та продовольство
202 Захист і карантин рослин
Аграрні науки та продовольство
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Аграрні науки та продовольство
205 Лісове господарство
Аграрні науки та продовольство
206 Садово-паркове господарство
Аграрні науки та продовольство
208 Агроінженерія
Аграрні науки та продовольство
242 Туризм
Сфера обслуговування
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування