Спеціальності магістратури в ХНАУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
101 Екологія
Природничі науки
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
201 Агрономія
Аграрні науки та продовольство
202 Захист і карантин рослин
Аграрні науки та продовольство
203 Садівництво та виноградарство
Аграрні науки та продовольство
205 Лісове господарство
Аграрні науки та продовольство
206 Садово-паркове господарство
Аграрні науки та продовольство
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування