Спеціальності бакалаврату в ХНТУ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
022 Дизайн
Культура і мистецтво
181.549 2019
035 Філологія
Гуманітарні науки
196.664 2019
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
182.260 2019
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
179.712 2019
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
147.888 2019
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
152.256 2019
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
165.568 2019
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
185.588 2019
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
172.796 2019
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
180.284 2019
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
178.880 2019
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
171.392 2019
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
152.490 2019
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
136.790 2019
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
132.491 2019
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
155.740 2019
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічна та біоінженерія
156.574 2019
163 Біомедична інженерія
Хімічна та біоінженерія
181 Харчові технології
Виробництво та технології
120.242 2019
182 Технології легкої промисловості
Виробництво та технології
116.563 2019
242 Туризм
Сфера обслуговування
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
162.886 2019
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
152.967 2019
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини