Спеціальності магістратури в ІФНТУНГ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
від 14600 грн від 12900 грн
035 Філологія
Гуманітарні науки
від 18450 грн
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 17070 грн від 12900 грн
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
від 17070 грн від 12900 грн
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
від 17070 грн від 12900 грн
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 17070 грн від 12900 грн
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
від 17070 грн від 12900 грн
101 Екологія
Природничі науки
від 16200 грн від 12900 грн
103 Науки про Землю
Природничі науки
від 16200 грн від 12900 грн
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
від 18980 грн від 12900 грн
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
від 18600 грн від 12900 грн
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
від 14400 грн від 12900 грн
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
від 14400 грн від 12900 грн
144 Теплоенергетика
Електрична інженерія
від 14400 грн від 12900 грн
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
від 16300 грн від 12900 грн
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 14400 грн від 12900 грн
183 Технології захисту навколишнього середовища
Виробництво та технології
від 16200 грн від 12900 грн
184 Гірництво
Виробництво та технології
від 17500 грн від 12900 грн
185 Нафтогазова інженерія та технології
Виробництво та технології
від 17800 грн від 12900 грн
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
від 22000 грн
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
від 14900 грн від 12900 грн
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
від 16200 грн від 12900 грн
242 Туризм
Сфера обслуговування
від 17070 грн від 12900 грн
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
від 15100 грн від 12900 грн
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування