Про ІУП НЮУ

Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – навчальний заклад, який близько 50 років на високому науково-методичному рівні виконує освітні послуги в усіх регіонах України. Інститут почав свою діяльність у 1967 році як Інститут підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів хімічного, нафтового та важкого машинобудування.

Історія інституту почалася 1967 року. В цьому році виникла ідея створення інженерних курсів, яка і була втілена в життя. За наказом Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР від 12 червня 1967 року № 72 були створені Інженерні курси при Київському виробничому об’єднанні «Більшовик».

За довгий період існування назва інституту змінювалась декілька разів:

 • 1967 — 1971 — Інженерні курси при Київському виробничому об’єднанні «Більшовик».
 • 1971 — 1989 — Київська філія інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР.
 • 1989 — 1990 — Київська філія інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Міністерства хімічного машинобудування СРСР.
 • 1990 — 1991 — Київська філія інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Міністерства важкого машинобудування СРСР.
 • 1991 — 1992 — Інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів важкого машинобудування України.
 • 1992 — 1998 — Підприємство Інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів важкого машинобудування України.
 • 1998- 2002 — Академія підготовки кадрів Міністерства промислової політики України.
 • 2002 — 2014 — Державний інститут підготовки кадрів Міністерства промислової політики України.
 • 2014 — Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

За всю історію існування ВНЗ його очолювали 2 ректори: Чешко Анатолій Григорович, доцент, кандидат економічних наук, Ткаченко Юрій Володимирович, доцент, кандидат економічних наук.

Роки існування Державного інституту підготовки кадрів Міністерства промислової політики України ознаменувалися найбільш плідною навчально-виховною, науковою роботою. Інститут проводив підготовку бакалаврів за напрямами «Фінанси і кредит», «Менеджмент» на базі повної загальної середньої освіти; підготовку спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»; перепідготовку спеціалістів (друга вища освіта) зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Відповідно до плану роботи кафедр в інституті проводилася наукова та науково-видавнича робота. Основними напрямками наукових досліджень були: нова концепція економічного розвитку, розвиток системи самоврядування в Україні. На базі інституту проводилися круглі столи, конференції. Викладачами інституту здійснювалася підготовка та видання значного обсягу наукової та науково-популярної літератури, зокрема монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей і тез наукових доповідей. У 2010 році інститутом був заснований науковий журнал «Сучасна економіка». На сторінках журналу друкувалися статті провідних вітчизняних та закордонних фахівців в галузі економіки, результати досліджень не лише викладачів Державного інституту підготовки кадрів, а і фахівців інших вишів України.

Також інститут проводив підвищення кваліфікації державних службовців, керівників та спеціалістів підприємств, установ та організацій з менеджменту, маркетингу, економіки підприємств, інноваційної діяльності, інтелектуальної власності та охорони праці. У навчальному процесі, поряд традиційними формами занять широко застосовувались ділові ігри, тренінги, тематичні дискусії, індивідуальна та самостійна робота, використовувались технічні засоби навчання та персональні комп’ютери з сучасним програмним забезпеченням. Інститутом були встановлені міжнародні наукові та освітні зв’язки з навчальними закладами Німеччини та Польщі.

Рішенням Кабінету Міністрів України №7-р від 9 січня 2014 року та Наказом Міністерства освіти і науки України № 817 від 10 липня 2014 року Державний інститут реорганізовано в Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У даний час Інститут 3 працює на підставі Положення про територіальний структурний підрозділ (філію) Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Директором Інституту управління і права є Ткаченко Юрій Володимирович, доцент, кандидат економічних наук. Народився в 1966 р. у м. Ічня Чернігівської області. У 1993 р. закінчив Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського. Захистив кандидатську дисертацію у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна зі спеціальності «Організація управління, планування і регулювання економікою». Має 46 наукових робіт. Є автором власного навчального посібника з менеджменту, а також співавтором 4 колективних монографій, 3 навчальних посібників у галузі економіки.

Професорсько-викладацький склад: професори, доктори наук, доценти, кандидати наук та викладачі з практичним досвідом роботи.

Навчально-виховну роботу в Інституті здійснюють кафедри:

 • Управління і адміністрування;
 • Загальноправових дисциплін.

В Інституті проводиться наукова робота. 18 листопада 2016 року відбувся круглий стіл «Актуальні проблеми господарського права».

На цьому заході були присутні:

 • Подцерковний Олег Петрович – член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідуючий кафедри господарського права та процесу Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор «Сучасні тенденції регулювання господарських відносин в зарубіжних країнах: уроки для України»;
 • Селіванов Анатолій Олександрович – академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор;
 • Бутирський Андрій Анатолійович – доктор юридичних наук, професор кафедри приватного права Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «До проблемних питань, які виникають при вирішенні господарських спорів за участі банків»;
 • Рябченко Олена Петрівна – в.о. начальника кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету Державної фіскальної служби України, доктор юридичних наук, професор «Шляхи вдосконалення правового регулювання звернення до адміністративних судів з питань вирішення податкових спорів» ;
 • Грудницька Світлана Миколаївна – завідуюча сектором відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави Інституту економіко-правових досліджень НАН України, доктор юридичних наук, професор «Реформування державного сектору економіки у світлі регіоналізації суспільних відносин: господарсько-правовий аспект»;
 • Юркевич Юрій Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені І. Франка «Правовий статус повних та командитних товариств за законодавством України»;
 • Вавженчук Сергій Ярославович – доктор юридичних наук, професор кафедри трудового права і права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Т. Шевченка «Проблеми захисту трудових прав посадових осіб ПАТ»;
 • Поляков Борис Мусійович – завідувач кафедри Загально-правових дисциплін Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Я. Мудрого, доктор юридичних наук, професор «Проблеми удосконалення законодавства про банкрутство в Україні». 4 березня 2017 року на базі Інституту управління і права була проведена науково-практична конференція «Законодавчі основи безпеки родин України».

Виступили:

 • Арнаутова Леся Михайлівна, кандидат юридичних наук, професор інформаційного права Міжнародної кадрової академії, керівник прес-служби Нотаріальної палати України «Інформаційно-правове забезпечення і доступність правової інформації;
 • Пєтков Сергій Валерійович, доктор юридичних наук, професор, історик, письменник «Кримінальний проступок – метастаз радянського права, загроза правам і свободам громадян»;
 • Ткаченко Юрій Володимирович,  кандидат економічних наук, директор Інституту управління і права «Економічний стан родини як фактор стабільності відносин»;
 • Курченко Дмитро Володимирович, представник Реабiлiтацiйного центру «Можливiсть» «Подолання через духовність проблем нарко та алкозалежних, ігроманів які мають місце в родинах.   Модель подолання залежності»;
 • Дідух-Кобзар Володимир Іванович, Голова Ради старійшин Буковини «Конституційні гарантії безпеки народовладдя»,
 • Побужанська Анжела Василівна, Голова ГО «Рада родин», член політради ПП «Ми Українці», педагог, юрист «Український світ в безпечному просторі»,
 • Дугельна Тетяна Миколаївна «Попередження конфліктів в сім’ї, як формування енергії миру».

Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого має кімнати тимчасового проживання для студентів, комп’ютерні класи, бібліотеку, фонд якої складає понад 6000 примірників, читальний та актовий зали. У навчальному корпусі працює безкоштовний Інтернет.

2014
Рік заснування
Державна
Форма власності
денна, заочна
Форма навчання
IV
Рівень акредитації
Диплом держ. зразку
Документ про закінчення
бакалавр, магістр
Кваліфікаційні рівні

Спеціальності бакалаврату в ІУП НЮУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
081 Право
Право
від 27150 грн від 15950 грн

Спеціальності магістратури в ІУП НЮУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
081 Право
Право
від 33550 грн від 22750 грн

Контакти ІУП НЮУ

Адреса: вул. Металістів, 17, м. Київ
Телефон: 044-401-07-70, 044-457-85-38
Телефон приймальної комісії: 044-401-07-70, 044-457-99-75
Сайт:
Електронна пошта: dipk@ukr.net
Показати Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на мапі

Як доїхати до ІУП НЮУ на громадському транспорті

Ці транспортні маршрути проходять поруч з ІУП НЮУ. Ви можете доїхати на автобусі або тролейбусі. У цих маршрутів є зупинки в радіусі 500 метрів.

 • Автобуси: 2, 27ТР, 69, 118
 • Маршрутки: 150, 155, 189, 201, 205, 223, 227, 228, 239, 242, 401, 411, 421, 427, 429, 433, 442, 442Д, 455, 463, 465, 477, 508, 517, 518, 550, 565, 575
 • Трамваї: 1, 3
 • Тролейбуси: 5, 7, 21К, 22К, 42Д, 92Н, 93Н, 94Н

Відгуки про ІУП НЮУ

Вчилися тут? Залиште свій відгук, і, можливо, це допоможе іншим у виборі. Крім цього, з ваших оцінок формується наш рейтинг.


Люди, які переглядали цей заклад, також цікавляться
Коломия | Приватний

Напрями навчання: соціальні та поведінкові науки, журналістика, управління та адміністрування, право, архітектура та будівництво та ще 2 напряма

Рубіжне | Державний

Напрями навчання: соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, природничі науки, інформаційні технології, механічна інженерія та ще 2 напряма

Кам'янець-Подільський | Державний

Напрями навчання: освіта / педагогіка, культура і мистецтво, гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки, журналістика та ще 7 напрямів