Спеціальності молодшого спеціаліста в ІУПР з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
242 Туризм
Сфера обслуговування