Спеціальності бакалаврату в ХНАДУ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Освіта / Педагогіка
142.587 2019
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
190.332 2019
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
179.571 2019
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
184.314 2019
101 Екологія
Природничі науки
162.771 2019
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
183.498 2019
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
175.695 2019
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
125.103 2019
132 Матеріалознавство
Механічна інженерія
139.712 2019
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
127.398 2019
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
135.609 2019
142 Енергетичне машинобудування
Електрична інженерія
138.789 2019
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
155.540 2019
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
136.119 2019
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
128.958 2019
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
172.329 2019
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
140.246 2019
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
133.518 2019