Спеціальності бакалаврату в НАУ ХАІ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
168.096 2019
035 Філологія
Гуманітарні науки
190.536 2019
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
187.986 2019
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
171.768 2019
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
180.744 2019
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
178.908 2019
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
177.582 2019
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
177.786 2019
081 Право
Право
184.008 2019
101 Екологія
Природничі науки
158.661 2019
103 Науки про Землю
Природничі науки
150.130 2019
113 Прикладна математика
Математика та статистика
173.400 2019
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
182.070 2019
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
172.380 2019
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
171.666 2019
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
171.614 2019
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
172.482 2019
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
171.360 2019
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
132.235 2019
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
133.119 2019
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Механічна інженерія
128.750 2019
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
131.403 2019
142 Енергетичне машинобудування
Електрична інженерія
180.717 2019
144 Теплоенергетика
Електрична інженерія
136.500 2019
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
156.417 2019
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
132.753 2019
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
143.361 2019
163 Біомедична інженерія
Хімічна та біоінженерія
182.278 2019
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
144.043 2019
173 Авіоніка
Електроніка та телекомунікації
149.922 2019
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
163.811 2019
255 Озброєння та військова техніка
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
272 Авіаційний транспорт
Транспорт
146.332 2019
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
144.824 2019
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
194.004 2019