Спеціальності бакалаврату в ХГПА з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
012 Дошкільна освіта
Освіта / Педагогіка
013 Початкова освіта
Освіта / Педагогіка
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
Освіта / Педагогіка
016 Спеціальна освіта
Освіта / Педагогіка
017 Фізична культура і спорт
Освіта / Педагогіка
032 Історія та археологія
Гуманітарні науки
034 Культурологія
Гуманітарні науки
035 Філологія
Гуманітарні науки
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
091 Біологія
Біологія
231 Соціальна робота
Соціальна робота