Спеціальності магістратури в ХГПА з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
012 Дошкільна освіта
Освіта / Педагогіка
013 Початкова освіта
Освіта / Педагогіка
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
Освіта / Педагогіка
016 Спеціальна освіта
Освіта / Педагогіка
017 Фізична культура і спорт
Освіта / Педагогіка
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
231 Соціальна робота
Соціальна робота