Спеціальності бакалаврату в ХНУМГ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
022 Дизайн
Культура і мистецтво
182.682 2019
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Культура і мистецтво
179.520 2019
035 Філологія
Гуманітарні науки
189.618 2019
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
181.662 2019
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
177.684 2019
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
180.132 2019
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
177.684 2019
101 Екологія
Природничі науки
156.788 2019
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
171.360 2019
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
172.074 2019
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
142.800 2019
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
156.672 2019
183 Технології захисту навколишнього середовища
Виробництво та технології
139.944 2019
185 Нафтогазова інженерія та технології
Виробництво та технології
162.927 2019
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
162.588 2019
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
145.240 2019
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
166.541 2019
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Архітектура та будівництво
152.694 2019
205 Лісове господарство
Аграрні науки та продовольство
146.166 2019
206 Садово-паркове господарство
Аграрні науки та продовольство
148.002 2019
241 Готельно-ресторанна справа
Сфера обслуговування
182.580 2019
242 Туризм
Сфера обслуговування
181.050 2019
263 Цивільна безпека
Цивільна безпека
178.012 2019
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
128.697 2019
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
183.804 2019