Спеціальності бакалаврату в КНУБА з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Освіта / Педагогіка
113.300 2019
022 Дизайн
Культура і мистецтво
184.235 2019
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Культура і мистецтво
182.665 2019
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
052 Політологія
Соціальні та поведінкові науки
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
178.900 2019
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
178.092 2019
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
180.300 2019
081 Право
Право
101 Екологія
Природничі науки
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
141.168 2019
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
173.450 2019
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
171.900 2019
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
174.900 2019
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
127.602 2019
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
128.000 2019
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
146.192 2019
144 Теплоенергетика
Електрична інженерія
148.206 2019
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
155.100 2019
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічна та біоінженерія
151.975 2019
183 Технології захисту навколишнього середовища
Виробництво та технології
139.850 2019
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
183.365 2019
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
135.048 2019
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
163.700 2019
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Архітектура та будівництво
153.600 2019
242 Туризм
Сфера обслуговування
181.050 2019