Спеціальності бакалаврату в КНУКіМ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
Культура і мистецтво
167.500 2019
022 Дизайн
Культура і мистецтво
163.200 2019
024 Хореографія
Культура і мистецтво
170.600 2019
025 Музичне мистецтво
Культура і мистецтво
154.100 2019
026 Сценічне мистецтво
Культура і мистецтво
175.300 2019
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
Культура і мистецтво
166.850 2019
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Культура і мистецтво
166.600 2019
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
154.800 2019
034 Культурологія
Гуманітарні науки
179.877 2019
061 Журналістика
Журналістика
184.900 2019
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
241 Готельно-ресторанна справа
Сфера обслуговування
173.800 2019
242 Туризм
Сфера обслуговування
171.050 2019
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини
186.600 2019