Про КНУ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (скорочено КНУ) – один з найбільших ВНЗ України в м.Києві, національний центр науки та культури, один з найстаріших університетів країни. У 2008-2009 роках отримав статус дослідницького та автономного.

1834
Рік заснування
Державна
Форма власності
денна, заочна
Форма навчання
IV
Рівень акредитації
Диплом державного зразка
Документ про закінчення
молодший спеціаліст, спеціаліст, бакалавр, магістр, доктор філософії
Кваліфікаційні рівні

Спеціальності молодшого спеціаліста в КНУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
від 8982 грн
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 10700 грн
061 Журналістика
Журналістика
від 10700 грн
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
від 10910 грн від 6100 грн
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
від 10910 грн
101 Екологія
Природничі науки
від 10700 грн
103 Науки про Землю
Природничі науки
від 10700 грн
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
від 11450 грн
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
від 10700 грн
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 10700 грн від 6100 грн
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 10700 грн
171 Електроніка
Електроніка та телекомунікації
від 11450 грн
184 Гірництво
Виробництво та технології
від 10700 грн
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
від 10700 грн

Спеціальності бакалаврату в КНУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
Освіта / Педагогіка
від 29850 грн від 21500 грн
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
Культура і мистецтво
від 46200 грн
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
Культура і мистецтво
від 29850 грн
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
від 29850 грн
031 Релігієзнавство
Гуманітарні науки
від 29850 грн
032 Історія та археологія
Гуманітарні науки
від 29850 грн від 21500 грн
033 Філософія
Гуманітарні науки
від 29850 грн від 21500 грн
034 Культурологія
Гуманітарні науки
від 29850 грн
035 Філологія
Гуманітарні науки
від 30300 грн
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 30300 грн від 23900 грн
052 Політологія
Соціальні та поведінкові науки
від 30300 грн від 21500 грн
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
від 33900 грн від 23900 грн
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
від 29850 грн
061 Журналістика
Журналістика
від 46200 грн від 33500 грн
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
від 30300 грн
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
від 33900 грн від 23900 грн
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 33900 грн
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
від 35820 грн
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
від 33900 грн
081 Право
Право
від 53300 грн від 33500 грн
091 Біологія
Біологія
від 29850 грн від 21500 грн
101 Екологія
Природничі науки
від 29850 грн
102 Хімія
Природничі науки
від 29850 грн
103 Науки про Землю
Природничі науки
від 29850 грн
104 Фізика та астрономія
Природничі науки
від 29850 грн
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Природничі науки
від 29850 грн
106 Географія
Природничі науки
від 29850 грн від 21500 грн
111 Математика
Математика та статистика
від 29850 грн від 21500 грн
112 Статистика
Математика та статистика
від 29850 грн
113 Прикладна математика
Математика та статистика
від 33900 грн
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
від 35250 грн
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
від 35250 грн
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
від 33900 грн
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
від 33900 грн
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
від 35250 грн
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
від 35250 грн
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 29850 грн
162 Біотехнології та біоінженерія
Хімічна та біоінженерія
від 29850 грн
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
від 29850 грн
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
від 33900 грн
206 Садово-паркове господарство
Аграрні науки та продовольство
від 29850 грн
224 Технології медичної діагностики та лікування
Охорона здоров’я
від 29850 грн
231 Соціальна робота
Соціальна робота
від 29850 грн від 21500 грн
242 Туризм
Сфера обслуговування
від 35820 грн від 21500 грн
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
від 32800 грн від 21500 грн
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини
від 53300 грн
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
від 55200 грн
293 Міжнародне право
Міжнародні відносини
від 53300 грн

Спеціальності магістратури в КНУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
011 Освітні, педагогічні науки
Освіта / Педагогіка
від 33900 грн від 23900 грн
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
Освіта / Педагогіка
від 33900 грн від 23900 грн
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
Культура і мистецтво
від 33900 грн від 23900 грн
031 Релігієзнавство
Гуманітарні науки
від 33900 грн від 25100 грн
032 Історія та археологія
Гуманітарні науки
від 33900 грн від 23900 грн
033 Філософія
Гуманітарні науки
від 33900 грн від 23900 грн
034 Культурологія
Гуманітарні науки
від 33900 грн
035 Філологія
Гуманітарні науки
від 33900 грн від 23900 грн
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 35100 грн від 23900 грн
052 Політологія
Соціальні та поведінкові науки
від 40950 грн від 28700 грн
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
від 45500 грн від 35900 грн
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
від 37000 грн
061 Журналістика
Журналістика
від 50950 грн від 35900 грн
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
від 33900 грн від 23900 грн
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
від 33900 грн від 23900 грн
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 35820 грн від 23900 грн
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
від 39400 грн
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
від 35820 грн
081 Право
Право
від 35820 грн від 30700 грн
091 Біологія
Біологія
від 33900 грн від 23900 грн
101 Екологія
Природничі науки
від 33900 грн
102 Хімія
Природничі науки
від 33900 грн
103 Науки про Землю
Природничі науки
від 33900 грн
104 Фізика та астрономія
Природничі науки
від 33900 грн
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Природничі науки
від 33900 грн
106 Географія
Природничі науки
від 33900 грн від 23900 грн
111 Математика
Математика та статистика
від 33900 грн від 23900 грн
112 Статистика
Математика та статистика
від 33900 грн
113 Прикладна математика
Математика та статистика
від 33900 грн
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
від 39800 грн
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
від 35820 грн від 28700 грн
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
від 38200 грн
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
від 35820 грн
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
від 39800 грн
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
від 39800 грн
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 33900 грн
162 Біотехнології та біоінженерія
Хімічна та біоінженерія
від 33900 грн
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
від 33900 грн
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
від 35100 грн від 23900 грн
206 Садово-паркове господарство
Аграрні науки та продовольство
231 Соціальна робота
Соціальна робота
від 33900 грн від 25100 грн
242 Туризм
Сфера обслуговування
від 38200 грн від 23900 грн
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
від 35820 грн від 23900 грн
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини
від 57300 грн від 35900 грн
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
від 57300 грн від 35900 грн
293 Міжнародне право
Міжнародні відносини
від 57300 грн


Структура навчального закладу

 • Військовий інститут
 • Географічний факультет
 • Економічний факультет
 • Інститут високих технологій
 • Інститут журналістики
 • Інститут міжнародних відносин
 • Інститут післядипломної освіти
 • Інститут філології
 • Історичний факультет
 • Коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Механіко-математичний факультет
 • Навчально-науковий інститут "Інститут геології"
 • ННЦ "Інститут біології та медицини"
 • Оптико-механічний коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Факультет інформаційних технологій
 • Факультет комп`ютерних наук та кібернетики
 • Факультет психології
 • Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
 • Факультет соціології
 • Фізичний факультет
 • Філософський факультет
 • Хімічний факультет
 • Юридичний факультет

Фотогалерея


Контакти КНУ

Адреса:вул. Володимирська, 60, м. Київ
Телефон:044-239-32-20, 044-289-86-91, 044-234-89-04
Телефон приймальної комісії:(044) 521-35-61, (044) 239-31-08, (044) 239-32-63
Сайт:
Електронна пошта: stationery@univ.kiev.ua
Показати Київський національний університет імені Тараса Шевченка на мапі

Люди, які переглядали цей заклад, також цікавляться
Київ | Державний

Напрями навчання: культура і мистецтво, гуманітарні науки, журналістика, інформаційні технології, сфера обслуговування та ще 1 напрям

Київ | Державний

Напрями навчання: культура і мистецтво

Київ | Державний

Напрями навчання: освіта / педагогіка, культура і мистецтво, соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, право та ще 10 напрямів