Про НТУУ КПІ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — заклад вищої освіти інженерного профілю, заснований в Києві у 1898 р., на сьогодні це найбільший університет України за кількістю студентів з широким спектром спеціальностей і спеціалізацій для підготовки фахівців з технічних і гуманітарних наук. З 2009 до 2014 року мав статус автономного дослідницького університету. За рейтингами ВНЗ займає перше місце або ж входить в трійку найкращих в Україні.

1898
Рік заснування
Державна
Форма власності
денна, заочна, дистанційна, екстернатна
Форма навчання
IV
Рівень акредитації
диплом держ. зразка
Документ про закінчення
спеціаліст, бакалавр, магістр, доктор філософії
Кваліфікаційні рівні

Спеціальності бакалаврату в НТУУ КПІ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Культура і мистецтво
від 30600 грн від 17700 грн
035 Філологія
Гуманітарні науки
від 30600 грн від 17700 грн
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 30600 грн від 17700 грн
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
від 27900 грн від 16100 грн
061 Журналістика
Журналістика
від 32000 грн від 18000 грн
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 30600 грн від 17700 грн
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
від 30600 грн від 17700 грн
081 Право
Право
від 32000 грн від 18500 грн
101 Екологія
Природничі науки
від 21500 грн від 12500 грн
104 Фізика та астрономія
Природничі науки
від 15000 грн
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Природничі науки
від 18800 грн
111 Математика
Математика та статистика
від 15000 грн
113 Прикладна математика
Математика та статистика
від 21500 грн
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
від 30600 грн від 17700 грн
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
від 23600 грн
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
від 30600 грн від 17700 грн
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
від 23600 грн
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
від 25700 грн від 15100 грн
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
від 32000 грн від 17700 грн
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
від 15000 грн від 10200 грн
132 Матеріалознавство
Механічна інженерія
від 18800 грн від 11000 грн
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
від 15000 грн від 10200 грн
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Механічна інженерія
від 21500 грн від 12500 грн
136 Металургія
Механічна інженерія
від 18800 грн від 11000 грн
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
від 18800 грн від 11000 грн
142 Енергетичне машинобудування
Електрична інженерія
від 16300 грн
143 Атомна енергетика
Електрична інженерія
від 18800 грн
144 Теплоенергетика
Електрична інженерія
від 18800 грн від 11000 грн
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
від 21500 грн від 12500 грн
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 15000 грн від 10200 грн
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 21500 грн
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічна та біоінженерія
від 15000 грн від 10200 грн
162 Біотехнології та біоінженерія
Хімічна та біоінженерія
від 18800 грн від 11000 грн
163 Біомедична інженерія
Хімічна та біоінженерія
від 21500 грн
171 Електроніка
Електроніка та телекомунікації
від 15000 грн від 10200 грн
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
від 19100 грн від 11000 грн
173 Авіоніка
Електроніка та телекомунікації
від 21500 грн від 12500 грн
184 Гірництво
Виробництво та технології
від 18800 грн від 11000 грн
186 Видавництво та поліграфія
Виробництво та технології
від 17000 грн від 11500 грн
227 Фізична терапія, ерготерапія
Охорона здоров’я
від 19600 грн
231 Соціальна робота
Соціальна робота
від 27900 грн від 16100 грн
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
від 27900 грн від 16100 грн

Спеціальності магістратури в НТУУ КПІ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Культура і мистецтво
від 34000 грн від 17700 грн
035 Філологія
Гуманітарні науки
від 31100 грн від 20000 грн
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 34000 грн від 17700 грн
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
від 31100 грн від 16100 грн
061 Журналістика
Журналістика
від 34000 грн від 18000 грн
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 34000 грн від 17700 грн
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
від 34000 грн від 17700 грн
081 Право
Право
від 35000 грн від 18500 грн
101 Екологія
Природничі науки
від 25100 грн
104 Фізика та астрономія
Природничі науки
від 18200 грн
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Природничі науки
від 22100 грн
111 Математика
Математика та статистика
від 18200 грн
113 Прикладна математика
Математика та статистика
від 25100 грн від 12500 грн
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
від 34000 грн від 17700 грн
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
від 27600 грн від 13600 грн
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
від 34000 грн від 17700 грн
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
від 27600 грн від 13600 грн
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
від 27300 грн від 15100 грн
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
від 34000 грн від 17700 грн
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
від 18200 грн від 10200 грн
132 Матеріалознавство
Механічна інженерія
від 22100 грн від 11000 грн
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
від 18200 грн від 10200 грн
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Механічна інженерія
від 25100 грн від 12500 грн
136 Металургія
Механічна інженерія
від 22100 грн від 11000 грн
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
від 22100 грн від 11000 грн
142 Енергетичне машинобудування
Електрична інженерія
від 19800 грн
143 Атомна енергетика
Електрична інженерія
від 22100 грн від 11000 грн
144 Теплоенергетика
Електрична інженерія
від 22100 грн від 11000 грн
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
від 25100 грн від 12500 грн
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 18200 грн від 10200 грн
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 25100 грн
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічна та біоінженерія
від 18200 грн від 10200 грн
162 Біотехнології та біоінженерія
Хімічна та біоінженерія
від 22100 грн
163 Біомедична інженерія
Хімічна та біоінженерія
від 25100 грн
171 Електроніка
Електроніка та телекомунікації
від 18200 грн від 10200 грн
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
від 22400 грн від 11000 грн
173 Авіоніка
Електроніка та телекомунікації
від 25100 грн від 12500 грн
184 Гірництво
Виробництво та технології
від 22100 грн від 11000 грн
186 Видавництво та поліграфія
Виробництво та технології
від 20600 грн від 11500 грн
227 Фізична терапія, ерготерапія
Охорона здоров’я
від 22900 грн
231 Соціальна робота
Соціальна робота
від 31100 грн від 16100 грн
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
від 31100 грн від 16100 грн

Структура навчального закладу

 • Видавничо-поліграфічний інститут
 • Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації
 • Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
 • Інститут моніторингу якості освіти
 • Інститут прикладного системного аналізу
 • Інститут спеціального зв`язку та захисту інформації
 • Інститут телекомунікаційних систем
 • Механіко-машинобудівний інститут
 • Фізико-технічний інститут
 • Зварювальний факультет
 • Інженерно-фізичний факультет
 • Інженерно-хімічний факультет
 • Навчально методичний комплекс "Інститут післядипломної освіти" Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського
 • Приладобудiвний факультет
 • Радіотехнічний факультет
 • Теплоенергетичний факультет
 • Факультет авіаційних та космічних систем
 • Факультет біомедичної інженерії
 • Факультет біотехнології і біотехніки
 • Факультет електроенерготехніки та автоматики
 • Факультет електроніки
 • Факультет інформатики та обчислювальної техніки
 • Факультет лінгвістики
 • Факультет менеджменту та маркетингу
 • Факультет прикладної математики
 • Факультет соціології і права
 • Фізико-математичний факультет
 • Хіміко-технологічний факультет

Фотогалерея


Контакти НТУУ КПІ

Адреса: просп. Перемоги, 37, м. Київ
Телефон: 044-204-82-82
Телефон приймальної комісії: 044-204-96-45, 044-204-96-46
Сайт:
Електронна пошта: mail@kpi.ua
Показати Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» на мапі

Відгуки про НТУУ КПІ

Вчилися тут? Залиште свій відгук, і, можливо, це допоможе іншим у виборі. Крім цього, з ваших оцінок формується наш рейтинг.


Люди, які переглядали цей заклад, також цікавляться
Київ | Державний

Напрями навчання: освіта / педагогіка, культура і мистецтво, гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування та ще 10 напрямів

Київ | Державний

Напрями навчання: гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки, журналістика, управління та адміністрування, право та ще 7 напрямів

Львів | Державний

Напрями навчання: освіта / педагогіка, культура і мистецтво, гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки, журналістика та ще 19 напрямів