Спеціальності бакалаврату в НТУУ КПІ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Культура і мистецтво
189.000 2019
035 Філологія
Гуманітарні науки
188.300 2019
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
183.650 2019
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
178.000 2019
061 Журналістика
Журналістика
191.025 2019
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
179.150 2019
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
184.365 2019
081 Право
Право
186.400 2019
101 Екологія
Природничі науки
156.366 2019
104 Фізика та астрономія
Природничі науки
134.946 2019
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Природничі науки
148.614 2019
111 Математика
Математика та статистика
151.215 2019
113 Прикладна математика
Математика та статистика
177.050 2019
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
184.750 2019
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
172.900 2019
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
179.250 2019
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
180.234 2019
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
181.450 2019
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
181.750 2019
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
128.750 2019
132 Матеріалознавство
Механічна інженерія
128.418 2019
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
127.350 2019
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Механічна інженерія
164.424 2019
136 Металургія
Механічна інженерія
125.350 2019
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
131.172 2019
142 Енергетичне машинобудування
Електрична інженерія
135.500 2019
143 Атомна енергетика
Електрична інженерія
131.478 2019
144 Теплоенергетика
Електрична інженерія
131.580 2019
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
155.703 2019
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
133.050 2019
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
140.607 2019
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічна та біоінженерія
150.800 2019
162 Біотехнології та біоінженерія
Хімічна та біоінженерія
179.418 2019
163 Біомедична інженерія
Хімічна та біоінженерія
185.640 2019
171 Електроніка
Електроніка та телекомунікації
143.889 2019
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
143.922 2019
173 Авіоніка
Електроніка та телекомунікації
150.960 2019
184 Гірництво
Виробництво та технології
145.650 2019
186 Видавництво та поліграфія
Виробництво та технології
165.189 2019
227 Фізична терапія, ерготерапія
Охорона здоров’я
167.350 2019
231 Соціальна робота
Соціальна робота
173.800 2019
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
183.850 2019