Спеціальності магістратури в НТУУ КПІ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Культура і мистецтво
035 Філологія
Гуманітарні науки
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
061 Журналістика
Журналістика
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
081 Право
Право
101 Екологія
Природничі науки
104 Фізика та астрономія
Природничі науки
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Природничі науки
111 Математика
Математика та статистика
113 Прикладна математика
Математика та статистика
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
132 Матеріалознавство
Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Механічна інженерія
136 Металургія
Механічна інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
142 Енергетичне машинобудування
Електрична інженерія
143 Атомна енергетика
Електрична інженерія
144 Теплоенергетика
Електрична інженерія
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічна та біоінженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
Хімічна та біоінженерія
163 Біомедична інженерія
Хімічна та біоінженерія
171 Електроніка
Електроніка та телекомунікації
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
173 Авіоніка
Електроніка та телекомунікації
184 Гірництво
Виробництво та технології
186 Видавництво та поліграфія
Виробництво та технології
227 Фізична терапія, ерготерапія
Охорона здоров’я
231 Соціальна робота
Соціальна робота
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування