Спеціальності магістратури в КрНУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
011 Освітні, педагогічні науки
Освіта / Педагогіка
від 6700 грн від 4400 грн
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
Освіта / Педагогіка
від 7200 грн
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
від 6700 грн
035 Філологія
Гуманітарні науки
від 7050 грн
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 6900 грн
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
від 6700 грн
061 Журналістика
Журналістика
від 6700 грн
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
від 6900 грн
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
від 6900 грн
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 6900 грн від 4450 грн
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
від 6900 грн
081 Право
Право
від 8100 грн від 5250 грн
101 Екологія
Природничі науки
від 6700 грн
113 Прикладна математика
Математика та статистика
від 7200 грн
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
від 7200 грн
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
від 7200 грн
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
від 6250 грн
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
від 6250 грн
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
від 6250 грн від 4500 грн
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
від 7200 грн від 4650 грн
163 Біомедична інженерія
Хімічна та біоінженерія
від 7100 грн
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
від 7100 грн
183 Технології захисту навколишнього середовища
Виробництво та технології
від 6700 грн
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
від 6700 грн від 4350 грн
242 Туризм
Сфера обслуговування
від 6900 грн
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
від 6250 грн від 4500 грн
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
від 7100 грн від 4600 грн