Спеціальності бакалаврату в КУК з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
Культура і мистецтво
022 Дизайн
Культура і мистецтво
024 Хореографія
Культура і мистецтво
025 Музичне мистецтво
Культура і мистецтво
026 Сценічне мистецтво
Культура і мистецтво
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
Культура і мистецтво
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Культура і мистецтво
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
034 Культурологія
Гуманітарні науки
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
061 Журналістика
Журналістика
081 Право
Право
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
241 Готельно-ресторанна справа
Сфера обслуговування
242 Туризм
Сфера обслуговування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини