Спеціальності бакалаврату в Луцький НТУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
Освіта / Педагогіка
від 14000 грн від 11200 грн
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Освіта / Педагогіка
від 16000 грн від 12800 грн
022 Дизайн
Культура і мистецтво
від 18000 грн від 14400 грн
035 Філологія
Гуманітарні науки
від 17900 грн від 14320 грн
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 16200 грн від 12960 грн
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
від 16200 грн від 12960 грн
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
від 16200 грн від 12960 грн
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 16200 грн від 12960 грн
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
від 16200 грн від 12960 грн
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
від 16200 грн від 12960 грн
081 Право
Право
від 18900 грн від 15120 грн
101 Екологія
Природничі науки
від 14000 грн від 11200 грн
113 Прикладна математика
Математика та статистика
від 14000 грн від 11200 грн
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
від 17000 грн від 13600 грн
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
від 17000 грн від 13600 грн
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
від 17000 грн від 13600 грн
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
від 16000 грн від 12800 грн
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
від 14000 грн від 11200 грн
132 Матеріалознавство
Механічна інженерія
від 14000 грн від 11200 грн
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
від 14000 грн від 11200 грн
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
від 14000 грн від 11200 грн
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
від 14000 грн від 11200 грн
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 14000 грн від 11200 грн
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 14000 грн від 11200 грн
171 Електроніка
Електроніка та телекомунікації
від 14000 грн від 11200 грн
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
від 14000 грн від 11200 грн
181 Харчові технології
Виробництво та технології
від 15000 грн від 12000 грн
182 Технології легкої промисловості
Виробництво та технології
від 14000 грн від 11200 грн
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
від 18000 грн від 14400 грн
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
від 16000 грн від 12800 грн
201 Агрономія
Аграрні науки та продовольство
від 14000 грн від 11200 грн
205 Лісове господарство
Аграрні науки та продовольство
від 15000 грн від 12000 грн
208 Агроінженерія
Аграрні науки та продовольство
від 14000 грн від 11200 грн
232 Соціальне забезпечення
Соціальна робота
від 16200 грн від 12960 грн
241 Готельно-ресторанна справа
Сфера обслуговування
від 16200 грн від 12960 грн
242 Туризм
Сфера обслуговування
від 15000 грн від 12000 грн
263 Цивільна безпека
Цивільна безпека
від 14000 грн від 11200 грн
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
від 15000 грн від 12000 грн
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
від 15000 грн від 12000 грн
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
від 16200 грн від 12960 грн