Спеціальності бакалаврату в МДУ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
012 Дошкільна освіта
Освіта / Педагогіка
164.424 2019
013 Початкова освіта
Освіта / Педагогіка
151.424 2019
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
Освіта / Педагогіка
156.832 2019
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
158.080 2019
032 Історія та археологія
Гуманітарні науки
168.168 2019
034 Культурологія
Гуманітарні науки
164.944 2019
035 Філологія
Гуманітарні науки
149.760 2019
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
172.328 2019
052 Політологія
Соціальні та поведінкові науки
169.000 2019
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
163.904 2019
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
164.944 2019
061 Журналістика
Журналістика
180.024 2019
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
163.788 2019
081 Право
Право
175.032 2019
101 Екологія
Природничі науки
130.478 2019
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
134.273 2019
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
185.016 2019
242 Туризм
Сфера обслуговування
161.720 2019
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини
182.520 2019
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
160.784 2019
293 Міжнародне право
Міжнародні відносини