Спеціальності магістратури в МНАУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Освіта / Педагогіка
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
162 Біотехнології та біоінженерія
Хімічна та біоінженерія
201 Агрономія
Аграрні науки та продовольство
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Аграрні науки та продовольство
208 Агроінженерія
Аграрні науки та продовольство
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
Ветеринарна медицина
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування