Про НАУ

Національний авіаційний університет — авіаційний вищий навчальний заклад в Києві. З 2009 до 2014 року мав статус автономного дослідницького університету. В НАУ навчається понад 60 тисяч студентів із 49 країн світу. Потужні науково-педагогічні школи дають можливість готувати не лише фахівців інженерного профілю, але й економістів, юристів, екологів, перекладачів, психологів, соціологів тощо.

1933
Рік заснування
Державна
Форма власності
денна, заочна
Форма навчання
IV
Рівень акредитації
диплом держ. зразка
Документ про закінчення
бакалавр, магістр, доктор філософії
Кваліфікаційні рівні

Спеціальності бакалаврату в НАУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
022 Дизайн
Культура і мистецтво
від 23000 грн від 16100 грн
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
від 19000 грн від 13300 грн
035 Філологія
Гуманітарні науки
від 27000 грн від 18900 грн
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 23000 грн від 16100 грн
052 Політологія
Соціальні та поведінкові науки
від 23000 грн від 16100 грн
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
від 23000 грн від 16100 грн
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
від 19000 грн від 13300 грн
061 Журналістика
Журналістика
від 27000 грн від 18900 грн
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
від 23000 грн від 16100 грн
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
від 23000 грн від 16100 грн
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 23000 грн від 16100 грн
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
від 23000 грн від 16100 грн
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
від 23000 грн від 16100 грн
081 Право
Право
від 27000 грн від 18900 грн
101 Екологія
Природничі науки
від 19000 грн від 13300 грн
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Природничі науки
від 12000 грн від 8400 грн
113 Прикладна математика
Математика та статистика
від 12000 грн від 8400 грн
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
від 22000 грн від 15400 грн
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
від 22000 грн від 15400 грн
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
від 22000 грн від 15400 грн
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
від 23000 грн від 16100 грн
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
від 22000 грн від 15400 грн
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Механічна інженерія
від 18000 грн від 12600 грн
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
від 18000 грн від 12600 грн
142 Енергетичне машинобудування
Електрична інженерія
від 18000 грн від 12600 грн
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
від 20000 грн від 14000 грн
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 18000 грн від 12600 грн
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 18000 грн від 12600 грн
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічна та біоінженерія
від 17000 грн від 11900 грн
162 Біотехнології та біоінженерія
Хімічна та біоінженерія
від 17000 грн від 11900 грн
163 Біомедична інженерія
Хімічна та біоінженерія
від 18000 грн від 12600 грн
171 Електроніка
Електроніка та телекомунікації
від 18000 грн від 12600 грн
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
від 18000 грн від 12600 грн
173 Авіоніка
Електроніка та телекомунікації
від 18000 грн від 12600 грн
186 Видавництво та поліграфія
Виробництво та технології
від 19000 грн від 13300 грн
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
від 23000 грн від 16100 грн
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
від 17000 грн від 11900 грн
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
від 18000 грн від 12600 грн
231 Соціальна робота
Соціальна робота
від 18000 грн від 12600 грн
242 Туризм
Сфера обслуговування
від 25000 грн від 17500 грн
262 Правоохоронна діяльність
Цивільна безпека
від 25000 грн від 17500 грн
263 Цивільна безпека
Цивільна безпека
від 19000 грн від 13300 грн
272 Авіаційний транспорт
Транспорт
від 18000 грн від 12600 грн
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
від 22000 грн від 15400 грн
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
від 23000 грн від 16100 грн
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини
від 29000 грн від 20300 грн
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
від 29000 грн від 20300 грн
293 Міжнародне право
Міжнародні відносини
від 29000 грн від 20300 грн

Спеціальності магістратури в НАУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
011 Освітні, педагогічні науки
Освіта / Педагогіка
від 25000 грн від 17500 грн
022 Дизайн
Культура і мистецтво
від 27000 грн від 18900 грн
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
від 23000 грн від 16100 грн
033 Філософія
Гуманітарні науки
від 25000 грн від 17500 грн
035 Філологія
Гуманітарні науки
від 30000 грн від 21000 грн
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 27000 грн від 18900 грн
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
від 27000 грн від 18900 грн
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
від 23000 грн від 16100 грн
061 Журналістика
Журналістика
від 30000 грн від 21000 грн
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
від 27000 грн від 18900 грн
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
від 27000 грн від 18900 грн
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 27000 грн від 18900 грн
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
від 27000 грн від 18900 грн
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
від 27000 грн від 18900 грн
081 Право
Право
від 30000 грн від 21000 грн
101 Екологія
Природничі науки
від 23000 грн від 16100 грн
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Природничі науки
від 16000 грн від 11200 грн
113 Прикладна математика
Математика та статистика
від 16000 грн від 11200 грн
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
від 25000 грн від 17500 грн
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
від 25000 грн від 17500 грн
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
від 25000 грн від 17500 грн
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
від 21000 грн від 14700 грн
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
від 28000 грн від 19600 грн
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Механічна інженерія
від 22000 грн від 15400 грн
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
від 22000 грн від 15400 грн
142 Енергетичне машинобудування
Електрична інженерія
від 22000 грн від 15400 грн
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
від 25000 грн від 17500 грн
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 22000 грн від 15400 грн
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 22000 грн від 15400 грн
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічна та біоінженерія
від 21000 грн від 14700 грн
162 Біотехнології та біоінженерія
Хімічна та біоінженерія
від 21000 грн від 14700 грн
163 Біомедична інженерія
Хімічна та біоінженерія
від 22000 грн від 15400 грн
171 Електроніка
Електроніка та телекомунікації
від 22000 грн від 15400 грн
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
від 22000 грн від 15400 грн
173 Авіоніка
Електроніка та телекомунікації
від 22000 грн від 15400 грн
186 Видавництво та поліграфія
Виробництво та технології
від 23000 грн від 16100 грн
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
від 27000 грн від 18900 грн
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
від 21000 грн від 14700 грн
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
від 22000 грн від 15400 грн
231 Соціальна робота
Соціальна робота
від 22000 грн від 15400 грн
242 Туризм
Сфера обслуговування
від 29000 грн від 20300 грн
262 Правоохоронна діяльність
Цивільна безпека
від 29000 грн від 20300 грн
263 Цивільна безпека
Цивільна безпека
від 23000 грн від 16100 грн
272 Авіаційний транспорт
Транспорт
від 22000 грн від 15400 грн
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
від 25000 грн від 17500 грн
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
від 27000 грн від 18900 грн
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини
від 31000 грн від 21700 грн
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
від 31000 грн від 21700 грн
293 Міжнародне право
Міжнародні відносини
від 31000 грн від 21700 грн

Структура навчального закладу

 • Інститут міжнародного співробітництва та освіти
 • Інститут новітніх технологій та лідерства
 • Факультет економіки і підприємництва
 • Факультет економіки та бізнес-адміністрування
 • Факультет менеджменту та логістики
 • Факультет транспортних технологій
 • Навчально-науковий аерокосмічний інститут
 • Навчально-науковий гуманітарний інститут
 • Навчально-науковий інститут аеронавігації, електроніки та телекомунікацій
 • Навчально-науковий інститут аеропортів
 • Навчально-науковий інститут екологічної безпеки
 • Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій
 • Навчально-науковий інститут інформаційно-діагностичних систем
 • Навчально-науковий інститут комп`ютерних інформаційних технологій
 • Навчально-науковий інститут міжнародних відносин
 • Навчально-науковий інститут неперервної освіти
 • Навчально-науковий юридичний інститут
 • Науково-навчальний центр "Аерокосмічний центр"
 • Науково-навчальний центр "Екобіобезпека"
 • Український науково-дослідний та навчальний центр хіммотологіїі та сертифікації паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин НАУ

Фотогалерея


Контакти НАУ

Адреса: просп. Космонавта Комарова, 1, м. Київ
Телефон: 044-497-41-05, 044-406-70-38, 044-497-51-51, 044-408-30-27
Телефон приймальної комісії: 044-497-41-05, 044-406-70-38
Сайт:
Електронна пошта: post@nau.edu.ua
Показати Національний авіаційний університет на мапі

Відгуки про НАУ

Вчилися тут? Залиште свій відгук, і, можливо, це допоможе іншим у виборі. Крім цього, з ваших оцінок формується наш рейтинг.


Люди, які переглядали цей заклад, також цікавляться
Харків | Державний

Напрями навчання: культура і мистецтво, гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, право та ще 13 напрямів

Львів | Державний

Напрями навчання: культура і мистецтво, соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, природничі науки, інформаційні технології та ще 6 напрямів

Київ | Державний

Напрями навчання: охорона здоров’я