Спеціальності бакалаврату в НАУ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
022 Дизайн
Культура і мистецтво
180.550 2019
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
171.600 2019
035 Філологія
Гуманітарні науки
189.325 2019
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
181.950 2019
052 Політологія
Соціальні та поведінкові науки
163.500 2019
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
171.800 2019
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
061 Журналістика
Журналістика
188.750 2019
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
178.100 2019
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
173.250 2019
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
177.750 2019
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
177.150 2019
081 Право
Право
183.957 2019
101 Екологія
Природничі науки
156.152 2019
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Природничі науки
113 Прикладна математика
Математика та статистика
172.300 2019
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
181.800 2019
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
171.400 2019
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
171.350 2019
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
171.150 2019
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
172.250 2019
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Механічна інженерія
125.350 2019
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
131.682 2019
142 Енергетичне машинобудування
Електрична інженерія
139.383 2019
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
154.938 2019
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
146.700 2019
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічна та біоінженерія
151.700 2019
162 Біотехнології та біоінженерія
Хімічна та біоінженерія
180.948 2019
163 Біомедична інженерія
Хімічна та біоінженерія
177.400 2019
171 Електроніка
Електроніка та телекомунікації
144.126 2019
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
143.950 2019
173 Авіоніка
Електроніка та телекомунікації
147.543 2019
186 Видавництво та поліграфія
Виробництво та технології
165.393 2019
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
157.590 2019
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
128.979 2019
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
165.300 2019
231 Соціальна робота
Соціальна робота
164.950 2019
242 Туризм
Сфера обслуговування
181.750 2019
262 Правоохоронна діяльність
Цивільна безпека
263 Цивільна безпека
Цивільна безпека
162.550 2019
272 Авіаційний транспорт
Транспорт
142.953 2019
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
145.350 2019
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини
165.100 2019
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
293 Міжнародне право
Міжнародні відносини