Спеціальності магістратури в НЛТУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
022 Дизайн
Культура і мистецтво
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
101 Екологія
Природничі науки
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічна та біоінженерія
187 Деревообробні та меблеві технології
Виробництво та технології
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
205 Лісове господарство
Аграрні науки та продовольство
206 Садово-паркове господарство
Аграрні науки та продовольство