Спеціальності бакалаврату в НМетАУ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Освіта / Педагогіка
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
167.892 2019
035 Філологія
Гуманітарні науки
177.429 2019
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
182.121 2019
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
137.343 2019
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
177.990 2019
101 Екологія
Природничі науки
168.233 2019
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
171.615 2019
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
143.769 2019
132 Матеріалознавство
Механічна інженерія
128.622 2019
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
134.334 2019
136 Металургія
Механічна інженерія
128.073 2019
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
142.288 2019
144 Теплоенергетика
Електрична інженерія
131.559 2019
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
154.916 2019
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
163.083 2019
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічна та біоінженерія
183 Технології захисту навколишнього середовища
Виробництво та технології
153.667 2019